Tuesday, March 11, 2014

Democratisering & Logika

Een clausule in het verdrag van Ghent uit december 1814 die de afschaffing van de internationale slavenhandel betreft wekte mijn interesse in John Quincy Adams (& Henry Clay). Beiden onderhandelaars in Gent. Het is opvallend hoe John C. Calhoun als warhawk bekend stond, samen met Andrew Jackson, en hoe vervolgens John Quincy Adams en Henry Clay de rotzooi op moesten ruimen. Het citaat, dank aan Ben Domenech, van John Quincy Adams over oorlog steekt dan ook mooi af in deze context:
"Wherever the standard of freedom and Independence has been or shall be unfurled...there will [America’s] heart, her benedictions and her prayers be. But she goes not abroad, in search of monsters to destroy..."
Vervolgens stuitte ik op de Groen van Prinsterer lezing van Gover Buijs over de vorming van burgers. Natuurlijk brengt mij dat onmiddelijk bij de log colleges, maar zeker ook bij Benjamin Rush en John Quincy Adams. De briefwisseling tussen John Quincy Adams en Benjamin Rush waarin hun visie op de betekenis van de Amerikaanse revolutie een belangrijke plaats inneemt is een mooie link naar het belang, volgens Adams, van rhetorica voor democratie:
"Just as civic eloquence failed to gain popularity in Britain, in the United States interest faded in the second decade of the 19th century as the "public spheres of heated oratory" disappeared in favor of the private sphere"

No comments: