Monday, July 1, 2013

David Hume's Antropologie Afgewezen Door Klaas Schiler

Bij het lezen van de subtitel 'The philosopher Edmund Burke reminds us of the threat to society from rampant individualism' van een artikel over Edmund Burke van Jesse Norman in The Telegraph moest ik denken aan mijn blogpost Mondigheid en de Reformatorie van het Neocalvinistische Denken. Daarin verwijs ik naar een quote van Klaas Schilder waarin hij de visie op de mens van David Hume afwijst:
'Wie slaat hooger u aan, Hume, de scepticus, die u, o mensch, een veel te zwak schepsel vond 116), dan dat een misdrijf van hem zùlk een straf zou verdienen, — òf de bijbel, die u een sterke noemt en een tot eeuwigheid uit den Eeuwige geborene?'
Daarbij wordt verwezen naar het scepticisme van David Hume, een proefschrift filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam) uit 1916 van de hand van Esaias Engelbertus van Rooyen.

Zowel Thomas Reid en Klaas Schilder hebben zich dus met David Hume's scepticisme beziggehouden. Interessant.

Als je sommige Engelse politici zou geloven begint het 'moderne conservatisme' bij Edmund Burke, hoewel MEP Daniel Hannan in ieder geval verwijst naar de geschiedenis van de Whigs die teruggaat tot de 17de eeuw. Het lijkt vooral een poging om het probleem dat centraal stond in de Schotse Verlichting te omzeilen, namelijk:
 'the problem of reconciling the vulgar and the learned'
De liefde Edmund voor Burke lijkt vooral bedoeld om de aandacht af te leiden van het thoughtleadership van Princeton aan het eind van de 18de eeuw.


No comments: