Friday, March 1, 2013

Verdediging & Veroordeling van Yvonne Basebya


Wat opvalt zijn drie dingen.

Eén is dat de rechter niets heel laat van de verdediging van Victor Koppe. Al voor de uitspraak kreeg ik de indruk dat de advocaat geen goed werk levert. De theorie dat er een 'samenzwering van vroegere buren' zou zijn 'die uit zijn op haar woning en ander onroerend goed' komt volledig uit de lucht vallen. De strategie van Victor Koppe onderscheidt zich daarmee bewust van de manier waarop de advocaten van Kobagaya en Munyenyezi hun cliënten verdedigen. Bovendien, zoals de twee advocaten van Kobagaya aangeven, kunnen er lessen getrokken worden over getuigenverklaringen uit Rwanda.

Ook na de uitspraak geeft Victor Koppe er geen blijk van dat hij gelooft in zijn cliënt wanneer hij stelt dat de straf 'relatief laag' is:
"Despite the fact that the sentence is relatively low, given the fact that the prosecution had requested a life sentence, we are quite unhappy with the reasoning of the judges," Koppe said.

"Their reasoning does not represent the complex reality going on at the time in Rwanda, therefore my advice would be to appeal."

Ik ben het dan ook eens met de manier waarop de rechtbank Victor Kopper 'een flink pak slaag gaf'.

Wat verder opvalt (2) is dat de rechtbank ook weinig heel laat van de aanklachten van het OM (als ik de tekst van de aanklacht heb zal ik hem verder bestuderen, hier een artikel uit 2012 dat de aanklachten samenvat):
'Volgens de aanklacht heeft ze in 1994 in haar wijk in de Rwandese hoofdstad Kigali jongeren aangespoord tot geweld tegen Tutsi's. Ook zou ze persoonlijk betrokken zijn geweest bij moord. Bovendien was ze naar verluidt de hoogste vrouw binnen een extremistische Hutu-partij. Verschillende van deze getuigen zeggen dat Yvonne Basebya in haar huis jeugdbijeenkomsten hield, waar lijsten werden opgesteld met Tutsi's die moesten worden gedood. Ook zouden er extremistische liederen zijn gezongen.'
Rechtbank acht niet bewezen dat ze persoonlijk betrokken was bij moord. Ze was NIET de hoogste vrouw binnen een extremistische Hutu-partij en ze stelde ook geen lijsten op (in ieder geval niet bewezen).

Wat de rechtbank wel bewezen acht is dat ze extremistische liederen gezongen heeft en jongeren aangespoord tot geweld tegen Tutsi's.

Wat ook duidelijk is (3), is dat de rechtbank dit bewezen acht  niet op basis van 'objectief bewijs' maar puur op basis van getuigenverklaringen.

Als we hierin dus de rechtbank willen narekenen zullen we de getuigenverklaringen moeten nalezen. De verdediging zal radikaal het roer om moeten gooien en de processen Kobagaya en Munyenyezi goed moeten bestuderen.

Jambonews summarizes the decions as well. 

Het AD schrijft:
'In het vonnis staat dat dergelijke opruiing een 'belangrijke, zo niet onmisbare schakel' is geweest bij de Rwandese genocide. De rechtbank hekelde het gebrek aan 'inzicht, inkeer en spijt' bij Basebya, die 'geen enkele empathie' heeft getoond met nabestaanden van de genocideslachtoffers. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de vrouw nog steeds haat koestert jegens Tutsi's'
Dit laatste komt niet serieus over. Het bewijs voor deze stelling wil ik wel eens tegen het licht houden. Denk daarbij ook nog eens aan de recente uitspraak van genocide 'expert' Timothy Longman:

'One of the truths in the Rwandan genocide was that most people didn’t kill out of hate—they killed out of fear.'
De familie zei, na de de uitspraak, tegen RNW in beroep te gaan:
'Family of Yvonne Basebya, Dutch citizen charged with inciting Rwandan genocide, tells RNW they plan to appeal her prison sentence.'
in october 2012 RNW published a video interview (of october 12th) with Yvonne Basabya with a short quote

Same day Redress released this press release.

Het OM zei in een interview met RTL:
Het OM heeft levenslang geëist. Justitie wil met deze zaak laten zien dat Nederland geen vluchthaven is voor oorlogsmisdadigers, en is overtuigd van de schuld van Basebya. "De feiten zijn uitgebreid onderzocht. Er zijn officieren verschillende keren in Rwanda geweest, en hebben tientallen getuigen verhoord. We eisen niet voor niets levenslang," zegt een woordvoerder van het OM.
Na de uitspraak stelt het OM dat Basebya:
'kansarme jongeren heeft gerekruteerd en aangezet tot de genocide op Tutsi's in haar woonwijk in Kigali. Ze deed dat volgens de rechtbank met het oogmerk om Tutsi's in haart buurt uit te roeien. De rechtbank stelt dat opruien een belangrijke schakel vormde in de gebeurtenissen die uitmondden in de genocide.'
Helaas wordt het volledige 150 tellende rapport niet online gepubliceerd. Ik zou graag willen checken of  Basebya inderdaad veroordeeld is voor het 'rekruteren van kansarme jongeren'.

Ook wordt op de OM website nergens helder waar Basebya nu wel of niet van is vrijgesproken:
'Het Landelijk Parket vindt, evenals de rechtbank zelf, dat deze gevangenisstraf onvoldoende recht doet aan de misdrijven die Yvonne Basebya heeft gepleegd en beraadt zich op hoger beroep.'

No comments: