Thursday, February 28, 2013

Asscher's Participatiecontract, ChristenUnie 'Niet Tegen'

Na de Tweede Kamer verkiezingen van januari 2003 waarbij de ChristenUnie drie kamerzetels won, werd voormalig kamerlid Eimert van Middelkoop in maart door de redactie van De Reformatie in de gelegenheid gesteld om zijn mening over Islam en multiculturalisme te geven (in een interview uit 2008 zegt van Middelkoop over zijn periode na het kamerlidmaatschap 'ik las veel, met name over islam en integratie'). Trouw geeft daarvan de volgende summiere weergave:
'In een artikel in De Reformatie zette hij zich schrap tegen het multiculturalisme. Dat ideaal pakt goed uit voor christenen en joden, maar niet voor de islam betoogde hij. Multiculturalisme 'vooronderstelt een aanvaarding van de waarde van de rechtsstaat, zoals beginselen van de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de meerderheidsregel bij politieke besluitvorming en het onderscheid tussen het publieke en het privé-domein. Welnu, met al deze beginselen staat de islam op gespannen voet.'
'In de westerse cultuurgeschiedenis is met hulp van het christelijke denken de idee van een rechtsstaat ontwikkeld: de opvatting dat eenieder gelijkelijk gehoorzaam dient te zijn aan wetten die het samenleven ordenen en vrijheid waarborgen. Die idee is vreemd aan het islamitische denken.'
,,Hier past geen dialoog meer, maar slechts een onomwonden belijden van de kerk''.
Zonder de hele redenering te willen narekenen (het komt niet erg gereformeerd over) wordt hier in ieder geval de Islam als gevaar voor de rechtsstaat neergezet. Een aantal jaren later kregen we daar de variant samenwerking met PVV als gevaar voor de rechtsstaat bij. Eerste Kamerlid Egbert Schuurman schreef daarover in 2010:
'Overigens: er zijn in ons land al lange tijd grote problemen met immigratie, integratie, veiligheid, zorg om en voor het leven. Dat deze zaken niet altijd voldoende krachtig werden aangepakt  is al een uiting van de reeds bestaande verzwakking van de rechtsstaat. Met de gedoogsteun van Wilders van een nieuw kabinet boeren we met betrekking tot de rechtsstaat nog verder achteruit. De weg waarlangs zo’n kabinet tot stand komt,  maakt duidelijk dat macht het weer gewonnen heeft van recht.'
Verwarrend allemaal. Jan Dirk Snel schreef eens een heldere blogpost over de rechtsstaatsgedachte waarin hij zei:
'Kern van de rechtsstaatgedachte is de bescherming van de burger tegenover de overheid, die aan het recht is gebonden.'
Op 20 februari j.l. lazen we in de krant dat minister Lodewijk Asscher, verantwoordelijk voor 'integratie' zijn Agenda Integratie naar de kamer gestuurd had waarin hij voorstelt:
'iedereen uit een ander land die zich inschrijft in een Nederlandse gemeente moet voortaan een participatiecontract tekenen. Daarmee onderschrijven nieuwkomers de Nederlandse grondrechten en de rechtsstaat. Het gaat ook om migranten uit de Europese Unie, Turkije en de Antillen, die geen inburgeringsexamen hoeven te doen.'
Reacties van hoogleraar EU recht Laurence Gormley, hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘contract juridisch onmogelijk': ‘En een minister moet dat gewoon weten.’

Een participatiecontract voor buitenlanders die hier komen wonen en werken is niet mogelijk, zegt socioloog en adviseur van politiek Den Haag, Han Entzinger. Jorrit Rijpma, universitair docent Europees Recht:
"Ik denk dat het vragen van het ondertekenen van een participatiecontract - daar kan ik kort over zijn - gewoon niet toegestaan is onder het Europees recht. Dat mag niet."

Laurence Gormley, hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen - See more at: http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/152640/asscher-kletst-uit-zijn-nek.html#sthash.DG3I8Et1.dpuf
 Reactie van James Kennedy:
'Nederland is geen doctrinaire waardegemeenschap waarin iedereen hetzelfde belijdt. Deze plannen gaan veel verder dan wat in Amerika gebruikelijk is. Wil je mensen aan je land binden, dan leert de Amerikaanse ervaring dat dit het beste gaat door arbeid, en niet door het ondertekenen van een lijst met culturele en morele waarden van een land.'
De reacties uit de Tweede Kamer:
'Van de oppositiepartijen is alleen de ChristenUnie 'niet tegen' het plan van de PvdA-minister. De rest van de oppositiefracties hoonde het weg. Ze vinden het te vaag, en verwachten niet dat het integratieproblemen oplost. Volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is het contract juridisch bovendien niet afdwingbaar voor nieuwkomers uit de EU, de voormalige Antillen en Turkije. Zij hebben door internationale verdragen geen inburgeringsplicht.'
Het AR beginselprogram begint ergens met het artikel over gewetensvrijheid en legt dan direkt de link met Willem van Oranje. Lijkt me toch dat er hier iets wringt.

No comments: