Saturday, November 17, 2012

Organische Struktuur in de Bijbel

In zijn bespreking van de structuur van Bavinck's Gereformeerde Dogmatiek stelt N H Gootjes:
'De openbaring groeit niet uit een beginsel, zoals een plant voortkomt uit een zaadkorrel. Er is geen immanente groei. God is de gever van alle openbaring, en Hij voegt daaraan op allerlei manieren toe. De reden voor de onderlinge samenhang van de openbaringsinhoud is niet gelegen in een organisch groeiproces'
De visie van Geerhardus Vos, die N H Gootjes hier bestrijdt, wordt grondig besproken het artikel 'The Structure of he Old Testament' van William Henry Green (leraar van Geerhardus Vos) in the Princeton Review uit 1865 waarin hij schrijft:
'Two extreme and opposite errors must be avoided at the outset, either of which tends to the denial of the existence of any such structure as our inquiry presupposes, and so to make all investigation in this direction unmeaning and superfluous.'
Aan de ene kant heb je degenen die het bestaan van een structuur ontkennen of onbelangrijk achten vanwege het goddelijke karakter (er is geen immanente groei.). Aan de andere kant heb je diegenen die al hun aandacht richten op de menselijke instrumenten die in de productie van de Bijbel betrokken worden, stelt Green. Beide kanten moeten recht gedaan worden. De stelling van Green lijkt veel op datgene dat Klaas Schilder voorstelt in zijn artikel 'licht in de rook' en wat hij later uitwerkt in zijn proefschrift  'Paradoxons des begriffsgeschichte'.

Als je niet uitgaat van de vooronderstelling dat je in de bijbel struktuur kunt ontdekken zul je er ook niet naar op zoek gaan. Een interessante vraag is vervolgens welke invloed dit heeft bij het verklaren van een specifieke bijbeltekst. Ik zal mijn eigen tekstverklaring van Lukas 4:16 eens vergelijken met die van N. H. Gootjes.

William Henry Green geeft de volgende uiterst heldere samenvatting van zijn opvatting:
'In looking for the evidences of an organic structure in the Scriptures, according to which all its parts are disposed in harmonious unity, and each part stands in a definite and intelligible relation to every other as well as to the grand design  of the whole,  we shall be obliged to group and classify the particulars before us, or we shall lose oursevles in the multiplicity of details, and never rise to any clear conception of the whole. Every fact, every institution, every person, every doctrine, every statement of the Bible, has its place and its function in the general plan.'
 

No comments: