Wednesday, November 14, 2012

Kwaliteit Bewijs Tegen Yvonne Basebya Ntacyobatabara


Door de Kobagaya zaak in de Verenigde Staten staat vast dat het regime in Kigali valse getuigen inzet om Rwandezen in de diaspora veroordeel te krijgen voor genocide. Ook de Nederlandse officieren van justitie en medewerkers van het NIOD mogen dat vaststaand feit niet onder te tafel vegen. Toch doen ze dat. Waarom?

Zo doet de aanklager er bijvoorbeeld alles aan Yvonne Basebya in de pers neer te zetten als bij voorbaat schuldig op basis van getuigen waarvan nog maar zeer de vraag is of deze de waarheid spreken. De aanklager heeft zelfs de rechter zover gekregen Yvonne Basebya een spreekverbod op te leggen. Puur op basis van de stemmingmakerij en een gacaca procesje in Rwanda. Je zou haast denken dat de rechters bevooroordeeld zijn. Dat Yvonne Basebya inmiddels zwijgt in de rechtzaal is dan ook volkomen begrijpelijk. Eigenlijk zou ze het zwijgverbod moeten negeren, ook al riskeert ze dan natuurlijk dat ze terug naar de gevangenis moet zoals Badr Hari. Op mij komt het over alsof de Nederlandse aanklager bang is dat Yvonne Basebya zich wel eens zeer goed zou kunnen verdedigen in een interview. De aanklagers hebben zich inmiddels zo ingegraven tegen Basebya dat het verliezen van de zaak een erekwestie lijkt te zijn geworden. Terwijl de aangeklaagde inmiddels zwijgt, babbelen de aanklagers lustig voort tegen de pers. Bijvoorbeeld tegenover de blogger Bert in Afrika:

'In de theepauze sprak ik even met de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie en die zij dat er nog veel meer getuigen waren, maar dat er heel veel nog zo aangedaan zijn door de gebeurtenissen van de genocide, dat ze daarom niet officieel zijn verhoord.'
Yvonne Basebya heeft recht op een eerlijk proces waarbij de levensgrote mogelijkheid dat het regime in Kigali hier een leger valse getuigen opgetrommeld heeft nadrukkelijk benoemd en besproken dient te worden. Niet zozeer door haar verdediging, maar door de Nederlandse openbare aanklagers. Hester van Bruggen en haar collegae zullen aannemelijk moeten maken dat ze rekening houden met de specifieke Rwandese context. Een context van een moorddadig regime dat politieke tegenstanders uitschakelt zowel in binnen en buitenland. Een regime waarvan we weten dat ze de genocide inzet om politieke tegenstanders zoals Rusesabagina en Ingabire de pas af te snijden. Een regime dat boeken publiceert van genocide slachtoffers om zo de steun in VS en Europa op peil te houden. Een regime dat de aantijgingen tegen Kobagaya gebruikte als propaganda middel in de aanloop naar de verkiezingen. De vraag naar de timing van de arrestatie zal dus ook door Hester van Bruggen in de pers uitgelegd moeten worden. Tot nu toe heb ik niets gezien dat er op wijst dat deze aanklager er op uit is een eerlijk proces te voeren waarin deze relevante vragen aan bod komen.

Tot nu toe heeft de Nederlandse aanklager a) het regime van Paul Kagame geprezen voor de samenwerking, b) eigen onderzoek door advocaat van Basebye gesabotteerd en c) haar op alle mogelijke manieren zwart gemaakt in de Nederlandse pers.

We hebben gezien in de Kobagaya zaak hoe de aanklager daar volledig door de mand viel. Tot nu toe blijkt niet dat de Nederlandse aanklager ook maar iets geleerd heeft van die zaak. Er wordt op het sentiment gespeeld, de hutu diaspora wordt zwart gemaakt, het RPF regime wordt de hemel in geprezen en de verdediging van Basebya wordt gesabotteerd.

Een genocide pleger veroordelen is prachtig, maar dan graag wel via een eerlijk proces en niet via een smerige character-assassination campagne waarbij de uitkomst bij voorbaat vaststaat. Vandaag mag het publiek niet in de zaal. Wat echter niet vermeldt wordt is dat het OM ook verzocht heeft dat er geen video in de zijzaal komt. Vraag is of er wel een audio verbinding zal zijn. 
De blogger bwv_ingrid die de zaak bijwoonde schrijft:
'Dus weer een uniek verzoek i.v.m. de externe openbaarheid. Alleen bij hoge uitzonderingen is er geen publieke controle op het rechtsbeleid. Het OM benadrukte dus de rol van het slachtoffer en haar welzijn. Ook voelt deze getuige angst voor de verdachte en haar familie en is zij angstig voor wat er van de kant van de verdachte gaat komen'
Opnieuw een bewuste poging om de sentimentele kaart te spelen en de familie Basebya in een kwaad daglicht te stellen. Het is opmerkelijk dat de rechtbank het spelletje nog steeds blijft meespelen.

No comments: