Friday, October 12, 2012

Raad van State Zou Surinder Singh Uitspraak Eens Moeten Lezen

In een uitspraak van 5 oktober 2012 stelt de Raad van State:
'Niet kan worden geconcludeerd dat burgers van de Unie in omstandigheden als thans aan de orde ervan worden weerhouden om hun rechten van vrij verkeer uit te oefenen, indien hun familieleden op grond van het Unierecht niet worden toegestaan bij hen te verblijven, aangezien zij niet in een slechtere positie zullen verkeren dan burgers van de Unie die geen gebruik maken van hun rechten van vrij verkeer.'
In de Surinder Singh uitspraak van 1992 wordt de rechtspositie van de burger van de Unie die wel gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrij verkeer niet vergeleken met de rechtspositie van de burger van de Unie die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer.

In de Surinder Singh uitspraak wordt de rechtspositie van de burger van de Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en terugkeert naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, vergeleken met de rechtspositie van de burger van de Unie die niet terugkeert naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, maar naar een willekeurige derde Lid-Staat gaat:
"19 Het zou een onderdaan van een Lid-Staat ervan kunnen weerhouden om zijn land van herkomst te verlaten om op het grondgebied van een andere Lid-Staat in loondienst of als zelfstandige arbeid te gaan verrichten in de zin van het EEG-Verdrag, indien bij zijn terugkeer naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om aldaar in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, de voorwaarden voor zijn toegang en verblijf niet ten minste gelijkwaardig zouden zijn aan die welke hij op grond van het EEG-Verdrag of het afgeleide gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat kan genieten."
Een kind op de lagere school kan lezen wat hier zwart op wit staat. Opmerkelijk dat het hoogste rechtscollege in Nederland niet in staat is om jurisprudentie van het Hof in Luxemburg uit 1992 te lezen.


No comments: