Sunday, October 21, 2012

Victoire Ingabire's lawyer says her trial will not end in Rwanda


Rwandan political prisoner Victoire Ingabire
and her British lawyer Iain Edwards confer in a
Kigali court room.
KPFA Evening News, October 20, 2012 

On Tuesday Reuters broke the news of a 44-page UN Panel of Experts report that Rwandan Defence Minister Jams Kabarebe is commanding the M23 militia in the eastern Democratic Republic of Congo.  The report also accuses Rwanda and Uganda of arming the militia and sending its own troops to help it launch a deadly attack on UN peacekeepers. Three days later, on Friday, a Rwandan court postponed the verdict in the related trial of Rwandan opposition leader Victoire Ingabire for the third time. KPFA spoke to Ingabire's British lawyer Iain Edwards.

Thursday, October 18, 2012

A life sentence for Rwanda's imprisoned opposition leader, Victoire Ingabire?

Imprisoned Rwandan opposition leader Victoire Ingabire, in the Kigali courtroom
that she eventually chose to boycott, saying that she could not get a fair trial in Rwanda.


Just over two years ago, on Oct. 14, 2010, Rwandan police arrested and imprisoned Victoire Ingabire. She’s appeared only in Rwandan courts, in the pink gown and shaved head of Rwandan prisoners ever since.  On Friday, Oct. 19, she may be sentenced to life, for challenging the official history of the Rwanda Genocide, which is legally codified in Rwanda.  

The official history of the genocide is also Rwandan General Paul Kagame's justification for 18 years of military aggression and plunder in the eastern Democratic Republic of the Congo.  He always says  that he is going in after those who committed the genocide in Rwanda. even after six million people have died.Wednesday, October 17, 2012

De Tragische Ontmaskering van Ad Geelhoed

In de Nederlandse pers werd Ad Geelhoed gedurende zijn leven kritiekloos als de Europese wonderboy neergezet. Denk bijvoorbeeld aan de VPRO interviews waarin hij geïntroduceerd werd als 'gepassioneerd pleitbezorger van de Europese zaak'. Harry van Seumeren noemde hem in 1997 in de volkskrant 'de radicale marktsocialist'. In buitenhof werd hij in 2004 geïntroduceerd met de woorden 'wie Europa zegt, zegt Ad Geelhoed'.

Hij zette zichzelf graag neer als de man die (in tegenstelling tot de domme burger) wél wist hoe Europa werkte. Ook in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2006 zette hij daarom zijn naam onder het artikel in de volkskrant 'Europa is melaats geworden'. Zijn vriend Laurens Jan Brinkhorst schreef in zijn 'in memoriam Ad Geelhoed' in 2007:
'hij zou zeker een bijtend commentaar hebben geschreven over het gebrek aan politieke moed en standvastigheid van een regering bij het verdedigen van fundamentele zaken in Europees verband. Zo zei hij een jaar geleden, dat 'Nederland zich als een Calimero met een slecht geweten gedroeg', na de afwijzing van de Europese grondwet in 2005. Hij vond het 'verbijsterend' hoe de Nederlandse regering in gebreke bleef het grote belang van Europa over het voetlicht te brengen en er zo aan meehielp dat Europa 'gemakkelijk kon uitgroeien tot zondebok van alle ongemakken die ons teisteren'.'
Olivier Vandersnickt maakt echter duidelijk in zijn excellente masterproef uit 2008/2009 'Het Europese burgerschap in de recent jurisprudentie van het Hof van Justitie: van Singh tot Metock' dat Ad Geelhoed zich in zijn tijd als Advocaat Generaal bij het Europese Hof in Luxemburg vooral dienstbaar maakte als dienstknecht van het xenophoob populisme dat sinds 9/11 overal om zich heen greep in Europa.

De Akrich zaak werd aangegrepen (27 februari 2003) om de aanval in te zetten op de fundamentele vrijheden van elke Europese burger. Hoewel het Hof in Luxemburg de redenering van Ad Geelhoed op uiterst beleefde en behoedzame wijze naar de prullebak verwees (23 september 2003), deed zeloot Geelhoed alsof zijn neus bloede in zijn conclusies van 27 april 2006 in de zaak Jia. Nederland had in haar enthousiasme inmiddels al vergaande conclusies getrokken uit de zaak Akrich en op 13 juli 2005 préjudiciele vragen gesteld in de zaak Rachel Eind. Op 9 januari 2007 wees het Hof in de uitspraak Jia de mening van Geelhoed op beleefde maar toch al iets meer duidelijke wijze de deur.

Op 5 juli 2007 zet Advocaat Generaal P. Mengozzi in zijn conclusies in de zaak Rachel Eind een punt achter de discussie en verwijst Ad Geelhoed's lulkoek definitief naar de prullebak:
'Voor de beantwoording van vraag 1, sub a en b, maakt het geen verschil dat de burger van het derde land voorafgaand aan het verblijf in de gastlidstaat geen recht van verblijf op grond van het nationale recht had in de lidstaat waarvan de werknemer de nationaliteit bezit.'
Zeloot Ad Geelhoed kon helaas niet meer meemaken hoe op 11 december 2007 zijn jarenlange kruistocht uiteindelijk uitmondde in een ontluisterende ontmaskering door het Hof van Luxemburg met het korte zinnetje in punt 34:
'Deze zienswijze kan niet worden aanvaard.'
Na jarenlang moedwillig de jurisprudentie van het Hof in de zaak Akrich en Jia niet te hebben willen begrijpen wordt hier immers elk misverstand de pas afgesneden. Samantha Currie merkte dan ook in haar artikel 'Accelerated justice or a step too far? Residence Rights of non EU-family members and the EU court's Ruling in Metock ' in de European Law Review (2009) volkomen terecht op dat het Akrich en Metock arrest eigenlijk niet zoveel van elkaar verschillen.

Advocaat Generaal Poiares Maduro verwijst op 11 juni 2008 in zijn conclusies in de zaak Metock naar de manier waarop het Hof zelf de Akrich uitspraak had geduid in het Arrest Jia (gepubliceerd op 9 januari 2007):
'Overigens heeft het Hof in het arrest Jia zelf uitdrukkelijk de in het arrest Akrich gestelde voorwaarde van voorafgaand legaal verblijf in verband gebracht met de bijzondere feitelijke context van het hoofdgeding'
Ad Geelhoed koos er dus doelbewust voor om, in zijn conclusies in de zaak Jia (27 april 2006), de beleefde en behoedzame terechtwijzing van het Hof in het arrest Akrich te negeren. Het arrest Metock zorgt ervoor dat we 'technocraat' Ad Geelhoed zullen herinneren niet zozeer als een pragmaticus die, zoals Laurens Jan Brinkhorst in 2007 debiteerde, de soevereiniteit van de lidstaten probeerde te bewaken, maar als de zeloot die de beleefde en behoedzame uitspraak van het Hof in de zaak Akrich moedwillig onjuist interpreteerde. Wie dan nog durft te beweren dat we hier te maken hebben met een Europees 'visionair' heeft er echt niets van begrepen.

Friday, October 12, 2012

Raad van State Zou Surinder Singh Uitspraak Eens Moeten Lezen

In een uitspraak van 5 oktober 2012 stelt de Raad van State:
'Niet kan worden geconcludeerd dat burgers van de Unie in omstandigheden als thans aan de orde ervan worden weerhouden om hun rechten van vrij verkeer uit te oefenen, indien hun familieleden op grond van het Unierecht niet worden toegestaan bij hen te verblijven, aangezien zij niet in een slechtere positie zullen verkeren dan burgers van de Unie die geen gebruik maken van hun rechten van vrij verkeer.'
In de Surinder Singh uitspraak van 1992 wordt de rechtspositie van de burger van de Unie die wel gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrij verkeer niet vergeleken met de rechtspositie van de burger van de Unie die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer.

In de Surinder Singh uitspraak wordt de rechtspositie van de burger van de Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en terugkeert naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, vergeleken met de rechtspositie van de burger van de Unie die niet terugkeert naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, maar naar een willekeurige derde Lid-Staat gaat:
"19 Het zou een onderdaan van een Lid-Staat ervan kunnen weerhouden om zijn land van herkomst te verlaten om op het grondgebied van een andere Lid-Staat in loondienst of als zelfstandige arbeid te gaan verrichten in de zin van het EEG-Verdrag, indien bij zijn terugkeer naar de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit bezit, om aldaar in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, de voorwaarden voor zijn toegang en verblijf niet ten minste gelijkwaardig zouden zijn aan die welke hij op grond van het EEG-Verdrag of het afgeleide gemeenschapsrecht op het grondgebied van een andere Lid-Staat kan genieten."
Een kind op de lagere school kan lezen wat hier zwart op wit staat. Opmerkelijk dat het hoogste rechtscollege in Nederland niet in staat is om jurisprudentie van het Hof in Luxemburg uit 1992 te lezen.


Sunday, October 7, 2012

Episcopal Church Steamboat Springs Invites Congo Insurgency Organiser Rucyahana

Steamboat Springs Colorado is a small town of approximately 12000 inhabitants and an international reknown skiresort in the Rocky Mountains. The history of the Episcopalian church in Steamboat Springs dates back to the end of the nineteenth century:
'As far back as 1889 a bishop would arrive either on horseback or by wagon to hold episcopalian church services.'
October 14th John Rucyahana,a bishop from Rwanda, is scheduled to arrive in Steamboat Springs for a 'talk', on the website of St.Paul's Church in Steamboat Springs we read:
'The Bishop will speak at 2:00 PM in the Sancrutary...Over the past five years, the Global Livingston Institute has developed a close relationship with the Bishop and Sonrise Academy, a school he founded'
John Rucyahana is one of the ideological pillars of Rwanda's ruling RPF and is president of the National Unity and Reconciliation Commission of Rwanda. To achieve unity and reconciliation John Rucyahana, as one of the leaders,  has set up 84 Ingando indoctrination camps in Rwanda's 30 districts. Every year 40.000 highschool students are forced to:
'memorize the RPF's narrative and are also taught how to shoot guns. In the history lessons delivered by military instructors, everything that went wrong in Rwanda is blamed on the colonialists and members of the past Hutu regime. There is no mention of RPF's crimes both in Rwanda and the DRC'
Bishop John Rucyahana was recently mentioned in a UN Group Of Experts report as one of the main organisers of the M23 rebel insurgency in Congo:
'Another similar M23 meeting with Rwandan authorities took place on 26 May 2012 in Ruhengeri, Rwanda, at Hotel Ishema. According to intelligence sources and to politicians with close ties to Kigali, the RDF organized the meeting for CNDP politicians, which was chaired by Bishops John Rucyahana and Coline, both senior RPF party leaders. The aim of the meeting was to convey the message that the Rwandan Government supports M23 politically and militarily. All Rwandophone politicians and officers were instructed to join M23, or otherwise leave the Kivus. In particular, CNDP politicians have been asked to resign from the North Kivu Governorate and to withdraw from the Presidential Majority.”
After this UN report came out Bishop John Rucyahana published an article 'I saw a vision' in Rwanda's New Times  (propaganda newspaper of ruling RPF) and claimed:
'Africa’s leaders should wake up and shake off the colonial imposition bequeathed on her by the Western world and learn to work and fight for African dignity and restoration.

The African Union should endeavor to correct all mistakes done on Africa with all the energy within its power and ability. Those damages which are thought to be beyond repair can be redeemed productively. For example, the problem of Congo is uncalled for, and D.R. Congo alone has the duty to put an end to the strife. If the Congolese do not recognise the people in Eastern Congo as their fellow Congolese, the African Union should give them the option for a referendum to choose where they should belong.Finally, the African Union should redeem its dignity and shape Africa’s destiny and stop being manipulated and exploited by her former colonial exploiters. In conclusion, Africa should condemn very strongly and reject the European effort to re-colonize Africa by use of International Courts and other means being used to threaten the Sovereignty of African leadership.'
The article has since been removed from the New Times website to hide this man's words to his Anglican friends in the US and the UK. It's clear from these words that bishop John Rucyahana is aiming to breakup the Congo.

Last week Paul Kagame, instead of condemning the M23 insurgency as requested by Johnnie Carson and others in the international community, made a similar case for the support of M23's ongoing operation of murder and rape in Kivu. Full speech can be found here.

Episcopaleans in Steamboat Springs should film their meeting with John Rucyahana and ask him to strongly condemn the M23 insurgency. To condemn the forced recruitment campaign by the RPF inside Rwanda as well as the execution of M23 deserters (HRW). To unequivocally condemn, on camera!, RPF crimes committed in the DRC as described in the mapping report and the assassination of political opponents at home and abroad.

The episcopal church in Steamboat Springs has the unique opportunity to take this guy by surprise and make him reveal his real revolutionary goals. It's time to unmask this imposter.

Friday, October 5, 2012

Is James Butare Just Making Peace in Rwanda?

Rwandan James Butare is Professor of Applied Linguistics at William Carey (Christian) International University. In 2010 he edited the book International Development from a kingdom perspective and in that book he wrote the article Discovering and Adressing the root Causes of Genocide in Rwanda. In January 2012 in a lecture presented at the “Peacemaking in Africa” conference he claimed:
'Most observers would agree that Rwanda is in fact emerging as an example of a country where all the just peacemaking practices are thriving'
This is false. A few weeks before this statement US Ambassador to the UN, Susan Rice, had criticized the regime in Kigali saying:
"Social progress has been substantial. Yet, the political culture in Rwanda remains comparatively closed"
This (under)statement reflects the emerging consensus concerning the nature of Paul Kagame's regime.

In the context of rigged elections, crushed opposition, multiple assassination (attempts) at home and abroad, sustained support for rebel insurgencies in the DRC, the statement by James Butare, a Rwandan who has written on the Rwandan genocide and who no doubt closely follows developments in his country of origin, amounts to intentional misinformation. It reminds me of the Anglican bishops Kollini and Rucyana that are directly involved in the organisation of the Congolese rebel group M23.

James Butare is pushing for a project in Kampala as well.

Wednesday, October 3, 2012

James Putzel Parroting Ugandan Golooba-Mutebi

UPDATE 12:23: James Putzel's article promoted by ONE campaign director transparancy/accountability Alan Hudson on twitter:
Suspending aid to - timely arguments against, from the LSE's James Putzel


Today the Guardian publishes the astonishing  quote by some James Putzel:
"The evidence is much more mixed and it's complicated. Of course there are some ethnic and family links across the border, but generally the Rwandan government has been judicious in staying its hand."
He has written an article on international support for state building in Rwanda together with Frederick Golooba-Mutebi in 2009 in the book Do No Harm. Golooba-Mutebi is a Political Scientist and Senior Research Fellow at the Makerere Institute of Social Research in Uganda. He has been a Research Associate of the Crisis States Research Centre at London School of Economics and Political Science. Frederick Golooba-Mutebi visited the London School of Economics, where James Putzel works, in 2008. Golooba-Mutebi is part of Uganda's propaganda machine. In 2010 Golooba wrote on Rwanda:
'There is no country in this region and possibly in the world, where citizens are given the opportunity to engage in conversation with their leaders and to vet their performance on this scale
Yet another example of how East African politics works.

Tuesday, October 2, 2012

The Many-Headed Monster Of East-Africa's Populism

The Janus-Faced strategy employed by ruling elites in East Africa to cultivate anti-western and racist (anti-white) sentiments while at the same time courting compassionate conservatives has worked well for Museveni & Kagame for decades. On a daily basis an army of journalists and bloggers from Uganda, Rwanda, Kenya (and Tanzania) unload their hatred for white westerners on twitter, in newspapers and on all sorts of blogs and east african news sites. Even some western journalists (in east-africa) buy in to this astonishingly superficial line of thinking. In this context we read Paul Kagame's press release yesterday after walking out of the UN great lakes summit over the weekend advocating for a regional solution to Congo's problems. The M23 rebellion popping up in the DRC is just one example of the many ugly faces of the many-headed monster of East African populism.