Wednesday, September 12, 2012

Geerhardus Vos Over Burgerschap & Integratie

Onder de titel 'Welke toekomst hebben nationale kerken als de Europese integratie doorgaat organiseert de protestantse theologische universiteit Groningen 25 oktober 2012 een symposium. Ad de Bruijne, hoogleraar aan de theologische universiteit Kampen, zal dan ingaan op de vraag  ‘Hebben christenen hun burgerschap niet “in de hemelen”?’. Een symposium dat voortbouwt op het symposium religie, burgerschap & integratie van 22 juni 2011, ook in Groningen.

Het bekende werk 'Pauline Eschatology' van Geerhardus Vos lijkt geschreven te zijn juist als antwoord op de problematiek van burgerschap en integratie. Het is in ieder geval moeilijk, zo niet onmogelijk, om niet direct aan de Nederlandse immigranten gemeenschap in Grand Rapids te denken, waar Geerhardus deel van uit maakte, als hij in het artikel "The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit," Philipenzen 3:19,20 citeert:
"The Christian has his citizenship in heaven, not upon earth, and therefore should not mind earthly things"
James Dennison jr., die de zoon van Geerhardus Vos, Johannes, als Bijbel leraar had op Geneva College in Beaver Falls Pennsylvania, lijkt die these te bevestigen in zijn artikel 'life between two worlds':
"Vos was a man caught between the Old World and the New World, Amsterdam and Princeton (and Grand Rapids)"
Geerhardus Vos, zoon van een in Bentheim Niedersachsen geboren Nederlandse predikant, die op 19 jarige leeftijd naar Amerika geïmmigreerd was, had een nauwe band met zijn 'tweeling broer' Herman Bavinck. Ook Herman Bavinck was de zoon van een naar Nederland geïmmigeerde en in Bentheim Niedersachsen geboren predikant. Dit opmerkelijk duo speelde een centrale rol in de contacten tussen Amerikaanse Presbyterianen en Nederlandse Gereformeerden. Geerhardus Vos' inaugurele rede uit 1984 herinnert ons aan Herman Bavinck's Organisch Motief, zoals bijvoorbeeld deze zin geciteert door Lawrence Semel in 'Geerhardus Vos & Eschatology':
 "Progress in revelation resembles the organic process through which out of the perfect germ the perfect plant and flower and fruit are successively produced."
James Dennison jr. verwijst eveneens naar Geerhardus Vos' kenmerkende visie op het organisch karakter van de openbaring als hij in 'Life between two worlds' schrijft:
'What did he do to be placed on the periphery; what didn't he do to attain a place in even Princeton's tiny spotlight? Was it too hard to follow his lectures? Was it his distinctive approach to the organic character of revelation?'
Als Gresham Machen rond die tijd schrijft:
"Princeton is a hot-bed of patriotic enthusiasm and military ardor, which makes me feel like a man without a country."
Hoe zou Geerhardus Vos met zijn sympatie voor de Duitse Kaiser zich tijdens de eerste wereld oorlog gevoeld hebben?

Geerhardus Vos taught Biblical theology to, among others, J. Gresham Machen, and found a walking partner in fellow theologian B. B. Warfield. James Dennison jr. writes on Vos's biblical theology:
'Vos’s famous illustration of the flower from bud to blossom indicates the beautiful unfolding of God’s gracious words and deeds down through redemptive history. The history of redemption is an organism, every part of which is intimately united genetically. The historico-genetic character of Biblical Theology is both analeptic and proleptic—organically related retrospectively and prospectively.'
In july the notes Gresham Machen took while following the course of Biblical theology by Geerhardus Vos in 1903 were found.

Richard B. Gaffin, Jr tried to find the answer as to why Geerhardus Vos ended up teaching Biblical theology at Princeton. A subject that hadn't been taught at Princeton before. Geerhardus studied in Berlin in 1885 with Bernhard Weiss. Bernhard Weiss wrote the book Biblical Theology of the New Testament in 1882.  Covenant College teacher William Dennison writes on the history of Biblical theology here. Geerhardus Vos himself explained the idea of biblical theology as a science and as a theological discipline in his inaugural address 1894.

Abraham Kuyper schijnt de term 'bijbelse theologie' afgewezen te hebben, terwijl Geerhardus Vos in zijn inaugurele rede het organische karakter van de openbaring tot hart van Christelijke apologetiek maakt. Daarin ontstaat bij mij de sterke indruk dat Geerhardus Vos in zijn bijbelse theologie de pragmatische nadruk op apologetiek zoals we die van Princeton kennen combineert met Kuyper's antithese. De leerstoel apologetiek werd overigens, netzo als de leerstoel bijbelse theologie, ook pas aan het einde van de 19de eeuw ingesteld aan Princeton theological Seminary.
Jerram Barrs argues here that Francis Schaeffer's books betray he was exposed to and influenced by Geerhardus Vos and his biblical theology.

The question that surfaces is offcourse now how Geerhardus Vos influenced B.B. Warfield and Klaas Schilder 's writings and what the relationship might be? The emphasis on the Heidelberger Catechism (reminds me of the courses on the catechism in september by the reformed church in niedersachsen) & the covenant might be an indication of a shared secessionist influence. Schilder's lecture on the meaning of the secession (afscheiding) in 1934 'de dogmatische betekenis der afscheiding' might give us some valuable information.

At Covenant seminary Gerard van Groningen taught biblical theology, at Westminster Seminary we read Westminster understands biblical theology in the tradition pioneered by Geehardus Vos. 

Further reading:

No comments: