Friday, August 3, 2012

Diplomatieke Toneelstukjes In Centraal Afrika

Er komt een dag dat het vrede is in oost-Congo. Op die dag zal er een gedenksteen voor de bijdrage van donoren worden geplaats met het epigram van Jean-Baptiste Alphonse Karr:
 'plus ça change, plus c'est la même chose'
Op 27 juli verklaarde een anoniem diplomaat in Kigali dat hij het niet eens was met de beslissing van de Verenigde Staten om de geldkraan voor Rwanda een klein beetje dicht te draaien en Kagame zo publiekelijk een tik op de vingers te geven.

De achterliggende redenering van deze diplomaat is volgens het artikel in de Financial Times dat Kagame de enige is die de rebellen zou kunnen intomen en de inname van Goma zou kunnen verhinderen.
De diplomatieke rolverdeling tussen aan de ene kant harde kritiek en aan de andere kant zalvende leugens is niet nieuw. Ook toen Paul Kagame de oppositie uitschakelde en zichzelf tot President kroonde werd ons deze dis opgediend door de donoren.

Dat Rwanda bij zowel de planning als de logistiek achter de rebellenbeweging direkt betrokken is staat inmiddels voor iedereen als een paal boven water. Een aantal donoren stelden tot nu toe de reaktie van Kigali op het rapport van VN experts af te wachten om hun definitieve publieke oordeel te vellen over de betrokkenheid van Rwanda bij de M23 rebellen beweging in Congo.

De Verenigde Staten lijkt dat station inmiddels gepasseerd. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken,Victoria Nuland, stelde vorige week klip en klaar dat de Verenigde Staten in het bezit is van bewijsmateriaal dat onomstotelijk Rwanda's betrokkenheid bij de rebellenbeweging in Congo bevestigt.

Gisteren stelde de Nederlandse Ambassadeur bij zijn aftreden echter doodleuk dat 'wij' tevreden zijn met de 'zeer sterke reaktie' van Rwanda op het VN rapport van de Groupe of Experts. Hij voegde daaraan toe dat Rwanda serieus en open geweest is over alles en graag meezoekt naar een oplossing en dat de dingen in de komend weken ten goede zullen keren.

En als het dan vrede is in Congo dan zal ook Frans Makken zijn aandeel in het toepassen, tot in het absurde, van de wet van het Droste effect mogen opeisen.

Zover is het echter nog niet.

No comments: