Monday, July 23, 2012

Dooyeweerdiaans Pantheïsme

Prof Dr. K. Schilder schreef in reactie op de rectorale rede van prof. Dr. D.H.Th. Vollenhove over De noodzakelijkheid ener christelijke logica een korte kritische passage die ons onmiddelijk aan J. Oliver Buswell's boekbespreking van Cornelis van Til's boek 'the fountainhead of presuppositionalism' doet denken:
 'Ik weet, dat men zich hier op dr. Kuypers Encyclopaedie beroepen kan, maar nog steeds acht ik te moeten handhaven, wat ik reeds vroeger schreef, dat op bepaalde punten de palingenesie door dr. Kuyper naar voren is gebracht in haar betekenis voor het denken, daar, waar ik het logisch deduceren uit de (klaarblijkelijke) openbaring naar voren zou willen schuiven. De gereformeerde belijdenis, die de klaarblijkelijkheid der openbaring zó krachtig handhaaft, dat ze de onwedergeborene (ook afgedacht van de erfzonde) ‘niet-te-verontschuldigen’ noemt, als hij niet gelooft, heb ik daarin achter mij, naar ik meen. Daarom wil ik niet de palingenesie, maar de openbaring in het bepalen óók van de ‘verscheidenheden’ in de ‘logische wetskring’ op de voorgrond stellen. Zó alleen kan ik verklaren, dat de grootste egoïst, de duivel - en nu spot ik niet, al denkt misschien De Wekker dat - als hij maar wilde, perfect logica kon doceren (om ‘mefistofelisch’ te kúnnen doen, moet hij scherp logisch denken), want aan hem is veel openbaring geschied.'
In 1949 schreef J. Oliver Buswell (Op het gebied van Apologetiek naast Cornelis van Til de belangrijkste leraar van Francis Schaeffer)  in zijn boekbespreking van 'De Wijsbegeerte der Wetsidee' van Herman Dooyeweerd:
'The notion that human reason is not autonomous, in the sense that God has created it so, is, in this little book from Amsterdam, quite suggestive of a basically pantheistic attitude.'
J. Oliver Buswell trekt daaruit de volgende conclusie in zijn boekbespreking van Corneli van Til's boek 'the fountainhead of presuppositionalism':
'Federal theology, or covenant theology, is based upon the representative principle which is logically ruled out when Platonic realism is applied to original sin,— ruled out when distinct individual created identity and a measure of genuine created autonomy is denied to individual men.'
Pierre Courthial, voormalig Decaan van FLTR (nu 'Faculté Jean Calvin') in Aix-en-Provence (en geen aanhanger van de Reformatorische Wijsbegeerte), herhaalt in zijn lezing Karl Barth et Jean Calvin, filiation ou trahison exact de woorden van Klaas Schilder over de klaarblijkelijkheid van de openbaring,  zoals vermeld in de belijdenis, die ons ‘niet-te-verontschuldigen’ maakt. Overigens ook een centraal punt in de bespreking door Courthial van de verschillen tussen Karl Barth en Jean Calvin's denken. Pierre Courthial, J. Oliver Buswell en Klaas Schilder zijn het eens.

No comments: