Sunday, April 1, 2012

Ambassadeurs In Jeruzalem

Als je een goed commentaar op het bijbelboek handelingen zoekt, koop dan Ambassadeurs in Jeruzalem over Handelingen 1- 8 van Ds. W. Wierenga:
"Bewust is voor de hoofdstukken 1–8 gekozen, omdat in Handelingen 8 een einde komt aan de gebeurtenissen in Jeruzalem en daarna Paulus in beeld komt."
Dit boek is verschenen naar aanleiding van een 14 tal preken uit 2006. Een van deze preken is hier te vinden over Handelingen 7:51- 8:3. Een ander over Handelingen 5:1-11 uit 1996 is hier te vinden. Een ander over Handelingen 3:1-10 lees je hier. Zijn opmerking in de preek over Handelingen 7 over "het bloed der martelaren is het zaad der kerk" doet mij denken aan de theorie van Shlomo Sand in zijn boek "the invention of the Jewish people" met betrekking tot ballingschap en bekering tot het Joods geloof. De opmerking over de diakonie doet me denken aan het boek van C. Veenhof Christelijke diakonie en de ABW.

De Bijbelstudie van W. Wierenga laat mij onwillekeurig denken aan de bijbelstudie over de wet van Ds. Visee en Ds. Mulder alsook Wierenga's studie over het vierde gebod. Een preek van J.T. Oldenhuis over Handelingen 1 uit 2010 geeft ook enig vergelijkingsmateriaal. Vergelijk dat ook eens met de preek van S.S. Cnossen over hemelvaart uit 1997.

In 2006 gaf Prof. dr. C. van der Kooi, verbonden aan de VU, een recensie van Wierenga's boek "liever vijf woorden met mijn verstand", waarin hij schrijft:
"wanneer de inhoud van het geschrift en het belang dat er mee gediend is, zozeer tot de intimiteit van een kerkelijke kring behoort, dat men het gevoel heeft daar als relatieve buitenstaander een gepaste afstand te moeten houden. Dat gevoel van verlegenheid overviel me gaandeweg bij de lezing van het boekje van ds. W. Wierenga."
Een goede inschatting!

Het is opvallend  dat het boek "Verstaat prof. Kuitert wat hij leest?" van G. Visee uit 1969 ook naar Handelingen 8 verwijst.

No comments: