Friday, March 30, 2012

Natuur & Genade: Dooyeweerd Vs. Bavinck, Schilder, Hodge, Warfield

Roel Kuiper en Gert-Jan Segers stelden in reactie op een kritische artikel van Ad de Bruijne enkele jaren geleden:
"wij vragen ons wel af of hier niet iets binnensluipt van een onderscheid tussen 'natuur (wereld) en 'genade' (kerk)."
Deze reactie is een goed voorbeeld van de babylonische spraakverwarring die er tussen de erfgenamen van de denkwereld van Klaas Schilder en aanhangers van de Wijsbegeerte der Wetsidee bestaat. Koert van Bekkum, ND redacteur, stelde  onlangs bijvoorbeeld dat Klaas Schilder "daarom alles op de kaart van de kerk zette". Een zin die wat mij betreft de verwarring alleen maar groter maakt of in ieder geval niet wegneemt. Henk de Jong zei eens:
"Veenhof opereerde ook theologisch weer tussen de fronten: hij pendelde bijvoorbeeld tussen Schilder en de Wijsbegeerte der Wetsidee heen en weer"
Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het hier gaat om twee verschillende denkwerelden. De moeite blijft echter om de verschillen te benoemen.

Bij het aftreden van Peter Blokhuis als voorzitter van de ChristenUnie en het aantreden van de nieuwe partijvoorzitter Janneke Louisa wordt gesteld:
"Met haar gereformeerde achtergrond en haar huidige lidmaatschap van een evangelische gemeente kent Janneke Louisa de cultuur van grote delen van de achterban van de ChristenUnie."
Het valt op hoe hier de werkelijk relevante tegenstelling tussen de "lyrische logica van de reformatorische Wijsbegeerte" en de door Dooyeweerd zo verfoeide scholastiek onvermeld blijft. Herman Dooyeweerd vatte het in zijn laatste interview nog eenmaal aldus samen:
“When I later get the chance to seriously concern myself with this field, then I know one thing for sure–that I will be against the scholastic school of thought.”
 De reformatorische Wijsbegeerte, met haar pantheistische invloeden en speculatieve tendenzen tegenover de traditioneel meer scholastische Kuyper en Bavinck, waarvan Schilder een volgzaam leerling lijkt te zijn geweest. Overigens lijkt de waarschuwing van A. Janse "om het Bijbelse spreken over de levende God niet te laten overwoekeren door dogmatische systematisering" bij aanhangers van de Reformatorische Wijsbegeerte eveneens aan dovenmans oren gericht te zijn geweest. Daarom wees J. Oliver Buswell de Reformatorische Wijsbegeerte van Dooyeweerd al in 1949 resoluut de deur met de woorden:
"With the background of Hodge and Warfield on this side of the Atlantic, we have learned much from Abraham Kuyper and Bavinck, the great Calvinists of your noble tradition. We prefer their straight-forward appeal to objective facts in the created world, and we regret that some of you younger scholars who have inherited great things from them, have failed to build upon the four-square foundations of their rugged, consecrated scholarship."
Vanwege haar uitgebreide netwerk en de karikaturen van Klaas Schilder's werk, die overigens ook mede door aanhangers van de Reformatorische Wijsbegeerte in stand gehouden worden, zijn de zeer problematische 'aspecten' van de Reformatorische Wijsbegeerte (om met Dooyeweerd te spreken) volledig genegeerd.

 Het wordt tijd dat dat gaat veranderen. Een schone taak voor Janneke Louisa?

No comments: