Friday, February 24, 2012

Hester van Bruggen Framing Yvonne Basebya

De zaak Lazare Kobagaya heeft ons getoond hoe gemakkelijk het huidige regime in Kigali officieren van justitie in de VS voor haar karretje wist te spannen. Valse getuigen en propaganda werden ingezet om Lazare Kobagaya maar als bloeddorstig extremistisch hutu neer te kunnen zetten. Onder het motto: "als we maar voldoende modder smijten, blijft er altijd wel wat plakken". En die tactiek bleek vrij goed te werken. Zowel officieren van justitie als State Department's War Crimes chief Stephen Rapp speelden maar wat graag hun partijtje mee in deze comedie. Gelukkig was het de jury van Amerikaanse burgers allemaal een brug te ver.
De vraag in de zaak Yvonne Basebya is natuurlijk of de Nederlandse officieren van justitie en de Nederlandse overheid iets leren van fouten die door justitie en State Department in de zaak Lazare Kobagaya gemaakt zijn. De tekenen wijzen in de richting van het tegendeel. In het belang van het veel geprezen ontwikkelingsmodel "Rwanda" en om de "beijing consensus" niet te schaden zorgde onze Nederlandse Ambassadeur Frans Makken er immers voor dat Paul Kagame's "verkiezingsoverwinning" toch nog enige glans kreeg. Het Rwandese justitiesysteem is een succes zo beweert Nederland. En dus stelde Nederlandse vertegenwoordiger bij het Europese Hof in oktober 2011:
" Rwanda has over the years made substantial and fundamental progress in furthering the rule of law"
De verdediging van Yvonne Basebya heeft op 9 maart 2011 ter zitting verklaart dat ze er van overtuigd zijn dat officieren van justities in deze zaak in strijd met wet en geest van ons Nederlands systeem van strafvordering" Yvonne Basebya ten koste van alles voor het leven achter de tralies willen hebben. 
In het interview van 8 januari 2012 prijst Officier van justitie Hester van Bruggen de Rwandese overheid voor de goede medewerking en benadrukt het belang van onderzoek ter plaatse in Rwanda voor het beoordelen van de geloofwaardigheid van haar getuigen. Ongetwijfeld twee centrale elementen van haar strategie om de zaak te winnen. Ze stelt bijvoorbeeld in dat interview:
"Het lijkt me heel zinnig dat rechters zelf gaan kijken. Voor ons geldt dat eens te meer. Neem Rwanda: je moet op de heuvels hebben gestaan om te bepalen wat je vanaf heuvel A op heuvel B kunt zien. Dat helpt bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van getuigenverklaringen. En het verklaart voor een groot deel het plezier van Van Bruggen in haar werk. Hoe meer obstakels, hoe uitdagender de taak."
Een opvallende uitspraak gezien het feit dat zij en haar collega's zich hebben verzet tegen zelfs maar beperkt budget voor eigen onderzoek van de verdediging van Yvonne Basebya (zoals haar advocaat Victor Koppe aangaf op de pro-forma zitting van 9 maart 2011. Ook de advocaat Kurt Kerns heeft lokaal onderzoek in verschillende Afrikaanse landen moeten doen om uiteindelijk zijn client Lazare Kobagaya volledig vrijgepleit te krijgen. Het is dan ook verbazingwekkend hoe Hester van Bruggen hier onderzoek ter plaatse inzet om de geloofwaardigheid van haar eigen beoordelingsvermogen op te krikken en tegelijkertijd onderzoek door de tegenpartij dwarsboomt.
Uit de manier waarop Hester van Bruggen spreekt over Rwanda blijkt niet dat zij lering heeft getrokken uit de zaak Lazare Kobagaya. Kort nadat Kobagaya was vrijgesproken vroeg Ann Garrison, journalist uit San Francisco, aan Kurt Kerns, de advocaat in die zaak: "What do you think the international implications of this case are?". Waarop hij antwoorde:
Well, I think maybe before you spend a couple of million dollars trying to prosecute someone, you really need to do a factual investigation. If the allegations are coming out of a country that has so many lies being perpetrated out of it, like Rwanda, you really need to do an independent investigation to see if you're really getting a true and accurate investigation or if you're really just getting a politically motivated accusation. So often now, at least right now in Rwanda, so many of the accusations coming out of that country are sadly, politically based. 
Negeren van de specifieke Rwandese context zoals we die maar al te goed kennen uit de Lazare Kobagaya zaak staat gelijk aan het verspillen van belastinggeld en het framen van Yvonne Basebya.

No comments: