Tuesday, December 13, 2011

Valse Tegenstelling Tussen Herman Bavinck & Klaas Schilder

Traditiegetrouw moet Klaas Schilder het weer ontgelden in een artikel in het ND over Herman Bavinck:
In zijn dogmatiekreeks komt het echte leven naar boven, zegt Bolt. ‘Hij laat zien dat het christelijk geloof niet vreemdsoortig of buitenaards is, maar dichtbij en van binnenuit.’ Zo komt Bavinck tot de slotsom dat het christelijk geloof heling van leven betekent, dat Gods genade natuur en wereld herstelt.

Het is een inhoud die gereformeerden anno 2011 opnieuw ter harte mogen nemen, vindt Bolt. Hij vindt dat er in de filosofie en theologie van jongere wetenschappers als Klaas Schilder en Herman Dooyeweerd aan diepgang verloren is.  
Het ging toen over ware Bijbelse filosofie, ware Bijbelse theologie. Dat klinkt heel goed en vertrouwenwekkend, en juist daarom is het moeilijk ertegen te opponeren.’
Toch doet Bolt het, omdat hij vindt dat in werkelijkheid het metafysische aspect, het alomvattende, in de theologie en filosofie deels verloren ging. De verenging die daardoor optrad heeft problemen gegeven, en verklaart voor hem mede de sterke opkomst van de vrijzinnigheid in een deel van de gereformeerde kerken in Nederland. Hij wijst erop dat uitgerekend iemand als Kuitert weer aandacht vroeg voor het metafysische aspect van geloven, maar dat vervolgens in een totaal andere richting uitwerkte, naar praktisch ongeloof"
Previously I noticed how Calvin Theological Semiary seems hijacked by communitarians, a blogpost in which i give my very succinct first thoughts on the relationship between Herman Bavinck and Klaas Schilder. Preaching western superiority has nothing to do with neocalvinism or Herman Bavinck. Giving a Bavinck prize to Jan Peter Balkenende is clearly a sign some people at Calvin and among the Reformed scolars in the Netherlands are sourcing in murky waters.
De verdachtmaking van John Bolt die zegt dat het metafysische aspect "deels verloren" in het werk van Klaas Schilder lijkt me vallen onder de categorie "gij zult geen vals getuigenis spreken over uw naaste".  De zolveelste poging om Klaas Schilder's werk te offeren om kerkelijke eenheid na te streven.  Het lijkt me niet de juiste methode om deze twee moderne gereformeerde theologen tegen elkaar uit te spelen. Een belangrijk kenmerk van Klaas Schilder is dat hij in zijn boeken sterk rekenening houdt met de politieke en wetenschappelijke context van zijn eigen denken. Daarvan maakt Herman Bavinck natuurlijk een belangrijk deel uit. Klaas Schilder is dus in zijn schrijven ongetwijfeld in gesprek ook of juist met Herman Bavinck. Het is daarom opmerkelijk des te frappanter dat zoveel, voornamelijk Nederlandse maar kennelijk dus ook Amerikaanse, gereformeerden Klaas Schilder's boeken links laten liggen. Want ook Klaas Schilder's boeken zijn een hulpmiddel om het werk van Abraham Kuyper, de politieke strijd van de ARP, de geschiedenis van de Vrije Universiteit, maar ook het werk van Herman Bavinck te begrijpen.

Een proefschrift over Herman Bavinck van Willem J. de Wit, Lecturer of Biblical Studies and Systematic Theology at the Evangelical Theological Seminary in Cairo, Egypt, leest u hier. De Bavinck review leest u hier.

No comments: