Wednesday, November 2, 2011

Geheimpje: Mauro Mag Blijven

Hoewel het zwarte pieten over en weer over Mauro Manuel nog wel een tijdje door zal blijven gaan, uiteindelijk blijft Mauro gewoon in Nederland. Dat is de uitkomst, hoewel politici er graag nog wat geheimzinnig over doen.

Voor onpartijdige duiding in dezen heeft het niet veel zin om blind te varen op een gretig door Boekestijn gepromoot en voorspelbaar artikel uit de telegraaf waarin de naam van de grootste zondaar voor dit (politieke) debacle binnen het CDA, Raymond Knops, niet eens genoemd wordt. Ook voorspelbaar is de wraak van Gerd Leers op Defense for Children door stopzetten van subsidie voor een project met minderjarige asielzoekers. Dat bewijst nog eens dat de campagne van Defense For Children's Carla van Os (campagneleider defense for children) een succes is. Maar waar was dit succes op gebaseerd?

Natuurlijk mag het dossier van Mauro grondig bestudeerd worden door juridisch specialisten. De tijdlijn van het Mauro dossier napluizen is dan een goed begin. Motie over minder jarige asielzoekers van april 2010 laat zien dat de Mauro campagne geen luchtfietserij is. Maar uiteindelijk werd het succes van de Mauro campagne (die overigens over meer gaat dan slechts Mauro alleen) bepaald door de sterke gezinsband tussen Mauro en zijn pleegouders. Zoals historicus Jan Dirk Snel zegt:
"dit geval is duidelijk. Is er ook maar één concreet belang bij gediend om deze in alle opzichten Nederlandse jongen na ruim acht jaar uit dit land te verwijderen, hem los te rukken uit het gezin waar hij toe behoort – en dat vooral nu hij ruim acht maanden lang, van oktober vorig jaar tot juni van dit jaar, mocht leven met de belofte dat hij hier wel mocht blijven? Nee. Maar zou hem hier houden hem, zijn naasten en vrienden veel verdriet besparen? Ja. Nou dan. " 
De (worldpress?) foto van Mauro's pleegmoeder en pleegvader op het binnenhof vatte dit gisteren kernachtig samen.

No comments: