Friday, April 1, 2011

Grensarbeid: Studiedag 10 Mei Universiteit Antwerpen

Europese jurisprudentie is constant in ontwikkeling op het gebied van immigratie. Een conferentie over dit thema aan de Universiteit van Antwerpen op 10 mei 2011 belooft interessant te worden:
"De centrale vraag is hoe sociale en fiscale regels in een tewerkstellingssituatie die grensoverschrijdend is tussen België en Nederland op elkaar inspelen of eventueel met elkaar in conflict komen. Leidt de toepassing van de regels inzake de vaststelling van de toepasselijke wetgeving in het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het fiscaal recht tot een coherente juridische situatie of juist niet?"

Zou ook het Europese burgerschap hierbij weer een centrale rol gaan opeisen, zoals sinds 2001 met de regelmaat van de klok, en recent nog in de Ruiz Zambrano uitspraak?:

“Union citizenship is destined to be the fundamental status of nationals of the member states”

Gerd Leers geeft inmiddels weer blijk van de tunnelvisie in zijn interpretatie van het Ruiz Zambrano arrest. Kennelijk is de IND niet bereid te leren van de heldere uitspraak van het hof. De stelling van Gerd Leers dat er maar zeer weinig vergelijkbare gevallen zouden zijn (kennelijk het enige argument wat men nog kan bedenken om de keihard tik op te vingers van het Hof te verzachten) is vooral een selffulfilling prophecy die volledig afhangt van de interpretatie van het arrest.

Gerd Leers' voorlopige interpretatie in zijn brief aan de Tweede Kamer (op de uitbrander van het Hof van Luxemburg:
"As the Court has stated several times, citizenship of the Union is intended to be the fundamental status of nationals of the Member States"
)
doet me denken aan het antwoord van Percy Wetmore aan de gevangenis direkteur Hal in de film The Green Mile:
(Hal: Percy. Something to say?)
Percy Wetmore: I didn't know the sponge was supposed to be wet.
(Hal: How many years you spend pissing on a toilet seat before someone told you to put it up?)

No comments: