Wednesday, March 2, 2011

Provinciale Staten Verkiezingen: Schuldgevoel als je niet stemt?

De redenering dat niet stemmers hun plicht verzaken of hun stem weggooien is een vaak gehoord verwijt. Ook nu circuleert een video vanaf het Tahrir plein waarbij Egyptenaren geïnterviewed worden over de lage opkomst bij de provinciale staten verkiezingen in Nederland vandaag.

Zelf vraag ik me echter af of we zo gemakkelijk kunnen zeggen dat kiezers die thuis blijven zich schuldig moeten voelen. Ook politieke partijen moeten bij zichzelf te rade gaan waarom burgers zich niet betrokken voelen bij de bewuste partijen.

Als je vindt dat jouw standpunt niet vertolkt wordt kun je twee dingen doen, je kunt verkiezingen gebruiken om de tegenstander af te straffen. Dat is één van de belangrijkste argumenten om te gaan stemmen in het westen. Of je kunt thuis blijven.

Als politieke partijen echt een sterke worteling in de samenleving nastreven, kunnen ze ook een positieve betrokkenheid bewerkstelligen. Er zijn echter maar weinig voorbeelden te vinden waarbij dit succesvol is.

Zelf denk ik dat een lage opkomst een onderdeel is van een breder phenomeen. De verantwoordelijkheid van de individuele burger hierin is maar beperkt. Wat vind jij?

2 comments:

donadulcinea said...

Ik vind het decadent als mensen niet gaan stemmen als je in een land leeft waar de democratie de motor is om in vrede met elkaar samen te leven ondanks onze verschillen. Er is heel wat werk verricht voordat wij met z'n 'allen' gelijke rechten kregen. Hoezeer koester je deze geschiedenis of ben je al vergeten dat wij vroeger niets te vertellen hadden en de elite bepaalde wie we zijn en wat we mogen (zeggen en denken). Waarschijnlijk weet je dit niet (meer), want de Nederlanders staan er niet om bekend dat zij een historisch geheugen hebben. Het is overigens een loos argument om te zeggen dat je niet stemt om de politieke partijen af te straffen, hoe onnozel kun je zijn of is het in dit tijdperk gepaster / begrijpelijker om te roepen:

Hoe 'achterlijk' kun je zijn?!!

Vincent Harris said...

In Nederland verwijdert, volgens een grote minderheid in het CDA, deze Christen Democratische partij zich van haar wortels. Deze burgers konden natuurlijk gaan stemmen op andere partijen bij de provinciale staten verkiezingen. Maar dat is wel een flinke stap, want die partijen hebben niet dezelfde ideologische roots (Op zich is dat al een vorm van strategisch stemmen). Dit voorbeeld staat zeker niet op zichzelf. Ongetwijfeld is het algemeen kiesrecht een voorrecht. Als er echter niet een partij is die je vertegenwoordigt, blijft logischerwijs slechts strategisch stemmen over, of je kunt natuurlijk gaan bloggen.