Saturday, March 19, 2011

ChristenUnie: Conservatief Of Anti-Revolutionair?

De oorzaak van de verdeeldheid in de ChristenUnie is gebrek aan vertrouwen.

Omdat men geen vertrouwen heeft in de eigen anti-revolutionaire uitgangspunten, zoekt men het heil elders.

De neergang van de anti-revolutionaire politiek in Nederland is niet primair veroorzaakt door de secularisatie, maar door het samenspel van interne verdeeldheid in de gereformeerde kerken en de bezetting door de NAZI's. De scheuring in 1944 is in zekere zin vergelijkbaar met de destructieve actie van de ARP kamerfractie ("herenmuiterij")aan het eind van de 19de eeuw. Abraham Kuyper was echter een sluw tacticus die de conservatieve vleugel van de ARP op een gewiekste manier aan de kant zette.

Vandaag zegt Andre Rouvoet:
„Opkomen voor de zwakken, zoals beschreven in Psalm 72, hoort bij christelijke politiek en bij de ChristenUnie.”

Die uitspraak doet echter meer denken aan compassionate conservatism dan aan Abraham Kuyper's antithese. Een anti-revolutionair benadrukt juist het calvinisme als kracht. Niet voor niets heet het:
"in ons isolement ligt onze kracht".
De uitspraak:
"Hoe sociaal is het om mensen te laten overkomen uit niet-westerse landen die onvoldoende opleiding hebben om te kunnen slagen in onze samenleving?"
past bijvoorbeeld goed in het denkkader van compassionate conservatives, maar minder goed bij de antithese.

In een interview met Puchinger zegt Dr. Hendrik Algra bijvoorbeeld (in het boekje "Doctor Algra, de Friese Senator"):
"Aan Idenburg heb ik een heel merkwaardige herinnering, die ik even wil vertellen, omdat zij zo typerend is......op de Deputatenvergadering van 9 maart 1933, aan de vooravond van de verkiezingen; Colijn was voorzitter. En toen de Deputatenvergadering bijna was afgelopen, verzocht Colijn aan Idenburg om te willen danken. idenburg ging achter de lessenaar staan, en haalde een bijbeltje uit zijn zak, las daar een tekst uit voor... ik heb het hier, het was 2 Samuel 10:12 "Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onzes Gods; de Here nu doe wat goed is in Zijn ogen" Dat trof mij toch zo, dat hij toen dat bijbeltje uit z'n zak nam en even het Woord liet spreken, he. Daar heeft hij toen een paar woorden over gezegd en toen heeft hij met ons gedankt. Toen is het mij zo opgevallen hoe duidelijk voor hem de parallel was tussen de strijd tegen de vijanden des Heren in het Oude Verbond en de politieke strijd die wij hadden te voeren. Als dat nu nog op diezelfde wijze gebeurde, dan zouden vele kerkbodes in amsterdam en elders er vele kritische aantekeningen bij maken - zegt u nou zelf!"

De antithese is (ik zou haast zeggen: "ook" of "nog steeds") niet populair binnen de ChristenUnie. Bij het begrijpen van Abraham Kuyper en de ARP kun je er echter niet omheen. In zekere zin lijkt ook Abraham Kuyper, netzo als Mussolini, een discipel van George Sorel's theorie, zoals ik eerder schreef:
"As one of Sorel's disciples (Benito Mussolini) said: "men do not move mountains; it is only necessary to create the illusion that mountains move." Social myths, says Sorel, are not descriptions of things, but "expressions of a determination to act."

De verwantschap tussen Abraham Kuyper en George Sorel wordt ook genoemd in de Bavinck Review uit 2010.

Bloggers die over Kuyper de ARP, conservatisme en/of George Sorel schrijven:

Last week Helit Orani was awarded a first prize writing on George Sorel in Young Scientist competition.

Kenn Hermann stelde in 2008 vragen over ARP, Abraham Kuyper en Max Havelaar. Sander Chan is de enige Nederlandse blogger die de moeite heeft genomen om te antwoorden.

Armin Mohler et la révolution conservatrice

Binnen de ChristenUnie wordt regelmatig geroepen om een conservatieve koers. Bijvoorbeeld door Bas Hengstmengel, en door Jonathan van Tongeren. Ook Verburgh's visie op Christelijke politiek wijkt af van de hierboven beschreven anti-revolutionaire lijn.

No comments: