Tuesday, March 1, 2011

Andre Rouvoet Op Twitter

Andre Rouvoet, ChristenUnie, op twitter:

"Nog één gedachte: de bestrijders van een rechtsstatelijk alternatief voor het anti-islam populisme bewijzen Wilders een grote dienst..."

Een bekende antirevolutionaire klassieker is het boek: "calvinisme, oorsprong en waarborg van onze constitutionele vrijheden". Vandaag schrijven Roel Kuiper en Andre Rouvoet opnieuw 'Maak kernwaarden rechtsstaat glashelder' :
"Het zal de toon van het integratiedebat veranderen, de angst verdrijven, mensen steunen in hun ontwikkeling en de echte vrijheid terugbrengen."

Een Christelijke politieke partij zoekt haar rust niet in gedeelde kernwaarden (maar in haar isolement). Het antirevolutionaire beginselprogram uit 1934 verwijst niet voor niets in de inleiding naar de mythe van het Thracische koningspaar Ceyx en Alcyone dat door Aeolus in ijsvogeltjes veranderd wordt.

Als prinses Alcyone het aangespoelde lijk van Ceyx ziet stort zij in zee, maar de goden redden het koningskoppel door ze in ijsvogeltjes te veranderen. De ijsvogeltjes bouwen hun nestjes op het water, Aeolus werkt mee om nakroost van zijn dochter voor ondergang te behouden. Hij waakt zeven dagen lang. Overal mag het waaien, de golven mogen hoog gaan, de wateren mogen wild en woelig zijn, maar waar de alkyonen broeden is er rust. Vanuit de vier windstreken zijn de winden losgelaten, maar een gewapende hand houdt ze terug... "saevis tranquillus in undis", de levensspreuk van Willem van Oranje.

Op de medaille vervaardigd in Antwerpen in 1577, in opdracht van Willem van Oranje, wordt deze gedachte uitgebeeld. De enige toevoeging zijn de letters CHRS, verwijzend naar Christus, bij de zon van waar de arm de winden in bedwang houdt.

Angst is van alle tijden, de vraag is waar we rust vinden. Het benadrukken van kernwaarden of het "opkomen voor de rechtsstaat" is geen bevredigend antwoord op angst voor de Islam vanuit antirevolutionair perspectief. Het calvinisme geeft rust, ook te midden van stormwinden, woelige baren en huizenhoge golven.

In plaats van alle antwoorden te willen hebben op actuele politieke kwesties, zou ook de ChristenUnie kunnen leren van de moraal uit "The Scottie Who Knew Too Much" van James Thurber:
"It is better to ask some of the questions than to know all the answers."

No comments: