Tuesday, January 4, 2011

Spruyt's Valse Tegenstelling

Bart-Jan Spruyt schrijft vandaag  :
"De ChristenUnie afficheert zichzelf als ‘christelijk-sociaal’. In de praktijk betekent dat dat de partij bij vraagstukken als sociaal beleid, asielbeleid, ontwikkelingssamenwerking en milieu linkse standpunten inneemt en optrekt met partijen als PvdA, SP en GroenLinks. "
Nooit heeft een Nederlandse politicus mij er van kunnen overtuigen dat het sluiten van de grenzen voor vreemdelingen "rechts" zou zijn. En in het schrijfsel van Bart-Jan bespeur ik niet eens een poging om deze stelling aannemelijk te maken.

Bovendien, om mij tot het denkkader van hedendaagse conservatieven te beperken, in welk opzicht leiden open grenzen bijvoorbeeld tot meer overheid?

2 comments:

Ann Garrison said...

What's this, CP? You think you can speak your own language and leave me behind?

ColoredOpinions said...

Bart-Jan Spruyt is a conservative who often distorts the reality concerning Christian politics in the Netherlands, either intentionally or because he just doesn't know better. Most of the time it sounds pretty dishonest, for someone who has been a journalist in the Netherlands for all his life.