Monday, December 20, 2010

Minder Etzioni, Meer Kuyper

Carola Schouten´s artikel `Minder Overheid, Meer Samenleving` leidt, in de context van het gedoogkabinet van Mark Rutte en Maxime Verhagen, natuurlijk tot misverstanden. Want, hoewel er wordt gepretendeerd terug te grijpen op de visie van Abraham Kuyper, lijkt hier toch vooral aangeschurkt te worden tegen het gedachtengoed van Balkenende. Henk den Uijl´s reactie illustreert dat
`Balkenende had bijvoorbeeld als grote voorbeeld Etzioni, een van de aanhangers van het communautarisme; een anti-liberale politiek-filosofische stroming die zegt dat gemeenschappelijke inbedding noodzakelijk is om een vrij mens te zijn. `
Communautarisme staat haaks op de antirevolutionaire beginselen, Arie Oostlander en Marcel ten Hooven schreven twee jaar geleden: 
`het gedachtegoed van Kuyper – het benadrukken van verschillende maatschappelijke kringen – verdraagt zich niet goed  met het gemeenschapsdenken van Etzioni.`
„Uiteindelijk wordt het dan nationalistisch.” Hij ergert zich ook een beetje aan de Nederlandse driekleur in de vlag van het CDA, en dat op partijraden het Wilhelmus wordt gespeeld. „Ik ben niet in de eerste plaats Nederlander, ik ben in de eerste plaats Christen.” Ook Marcel ten Hooven is bang dat je groepen uitsluit door zo aan te dringen op één gemeenschap. „Dan druk je groepen al snel in een isolement. Welke groepen? Dan kom je al snel uit bij moslims.” 
 Het  gedachtengoed van Balkenende, gebaseerd op Etzioni, is een splijtzwam in het CDA gebleken. Je hoeft het niet precies eens te zijn met de verwoording van deze twee CDA´ers om te snappen dat Etzioni en Kuyper´s visie erg verschillend zijn.

Mijn grootste bezwaar is vooral dat Etzioni het communitarisme als een soort vlees noch vis oplossing aandraagt voor het dilemma assimilatie en multiculturalisme. Daarmee verdwijnt het Calvinisme tussen wal en schip. Kuyper heeft  steeds gehamerd op de grensoverschrijdende en alles overstijgende  betekenis van het Evangelie. De `kleine luyden` vochten niet slechts voor `souvereiniteit in eigen kring`, zoveel is wel duidelijk uit bijvoorbeeld de rede `Maranatha`

Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper stelden in hun tijd tegenover de pretenties van de Franse revolutie niet maar wat Nederlandse normen en waarden!

De context, Etzioni's gemeenschapsdenken en de neocalvinistische pretenties samengevat ook internationaal in het `geen duimbreed` spelen steeds op de achtergrond mee in de discussie over meer of minder overheid. Of je dat nu leuk vindt of niet.

No comments: