Wednesday, December 22, 2010

Afrika Als Proeftuin

Seada Nourhussen,  journalist voor Trouw, schrijft in Vice Versa:
"Ik ben zeker een voorstander van een economische benadering van ontwikkeling. Is er economische vooruitgang, dan zullen zich vanzelf ook andere belangrijke zaken als democratie en gelijke rechten voor man en vrouw ontwikkelen"
Vanzelf? Laat me niet lachen. Ook in Nederland hebben mensen offers gebracht voor democratie. Lees eens de ontstaans geschiedenis van Het Parool of Trouw:

"Trouw verscheen voor het eerst op 18 februari 1943, oorspronkelijk onder de naam Oranje-Bode, als illegale krant op initiatief van een groep orthodox-protestantse verzetsmensen. Enkelen waren eerder actief bij het illegale blad Vrij Nederland, dat al in 1940 verscheen. Zij verlieten VN in 1942 na een conflict tussen dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot en H.M. van Randwijk over de politieke lijn. Trouw trad zo in de plaats van De Standaard "

 Maxime Verhagen schreef in juli in Trouw over het belang van hettegengaan van mensenrechtenschendingen:

"Als er tijdens de Koude Oorlog al internet was geweest, dan was de Muur waarschijnlijk eerder gevallen. Internet en nieuwe media zorgen ervoor dat informatie niet binnensijpelt, maar als een vloedgolf aanstroomt. Aan ons de taak te zorgen dat de vrijheid van internet maximaal kan worden benut om mensenrechtenschendingen wereldwijd tegen te gaan”
Seada Nourhussen schrijft:
"In veel Afrikaanse landen is men moe van de bemoeienis. Er wordt bepaald hoe ze moeten denken en wat ze moeten vinden. Er is daar een andere realiteit. We kunnen niet zomaar onze normen en waarden gaan opleggen."
Een steling die veel doet denken aan een artikel van Michael Fairbanks waarin hij suggereert te weten wat Afrikanen denken.

De realiteit is dat niemand weet wat Afrikanen denken, maar dat Afrika een proeftuin is voor de ontwikkeling van allerlei ontwikkelings modellen. Die modellen zijn niet waarde vrij. Het model van Michael Fairbanks gaat bijvoorbeeld uit van de stelling dat culturele invloeden bijdragen tot wel of geen ontwikkeling.

Het wordt tijd om het debat op argumenten en niet op emoties te voeren. De tijd van modieuze sentimentel verhalen zoals dit afgezaagde artikel van Seada Nourhussen is `long overdo`.

No comments: