Friday, October 1, 2010

Regeerakkoord: Liever Mark Dan Mohammed?

Maxime Verhagen c.s. vond het kennelijk geen prioritiet om zelfs maar een poging te doen om op een positieve manier te verwoorden wat de ambities op het vlak van diversiteit zijn. Het regeerakkoord over "diversiteit"
 "Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op basis van kwaliteit"
Diversiteitsbeleid is niet gelijjk aan "voorkeursbeleid" (een hond heeft vier poten, maar alles wat vier poten heeft is nog geen hond). Het CDA verkiezingsprogramma noemt het belang van diversiteit in relatie tot de arbeidsmarkt wel,  het wetenschappelijk instituut van het CDA spoorde de partij al in 2009 aan "meer ruimte te geven aan diversiteit in integratiedebat", zo deed ook kleurrijk CDA  een duit in het zakje door te wijzen op de noodzaak tot streven naar meer diversiteit,  tenslotte, last but not least, ook CDA kamerlid Kathleen Ferrier benadrukte het belang van diversiteit in de aanloop naar de verkiezingen.

Onlangs verscheen de "Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010", waaruit bleek dat werkgevers "de keuze voor een net zo geschikte allochtone kandidaat" als risico beschouwen. Het rapport verwijst naar de studie "Liever Mark dan Mohammed" van het SCP (Is iemand nog op zoek naar een motto voor dit kabinet?).

Elco Brinkman verdraait de feiten met betrekking to achterstelling en discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt, zoals deze in het bovenstaande rapport worden vermeld, als hij vandaag stelt:
"Of je nou blank of zwart bent, als je investeert in werk en opleiding heb je niks te duchten. Wie er met de pet naar gooit, heeft problemen.’’
Als migranten net zo geschikt zijn voor een functie  en toch systematisch vaker afgewezen worden (vanwege mogelijk risico) dan is er meer aan de hand dan "er met de pet naar gooien". Achterstelling ondermijnt bovendien het onderlinge vertrouwen tussen burgers en de aantrekkelijkheid van Nederland als kenniseconomie.

Dus bij uitstek een paragraaf waar Verhagen, zonder zorgen, "vol op het orgel" had kunnen gaan. Zo had hij de bezwerende formule van CDA voorzitter Henk Bleker "Geen splijtzwam, maar samenbinden" concreet vorm kunnen geven en critici binnen CDA gelederen inhoudelijk tegemoet kunnen komen. Een gemiste kans.

No comments: