Friday, August 27, 2010

Jack De Vries Weer Terug?

In het heetst van de formatie strijd kwam ineens het volgende twitterbericht van de gevreesde spindoctor voorbij:
"Lubbers stelt dat zijn stem in het CDA zwaarder moet wegen dan van een gemiddeld lid uit de provincie. Hoezo belang (partij)democratie?."
Frits Wester nam deze lijn direct over en een aantal Maxime Verhagen secondanten  (Vroom bijvoorbeeld)  kleurden het plaatje "regenten versus gemiddeld lid" vlijtig in. Sindsdien zweeft deze "spin" rond. Zie bijvoorbeeld Afshin Elian's versie in Elsevier vandaag.

Jack de Vries suggereert namelijk dat deelname van het CDA aan een kabinet met VVD en gedoogsteun van  PVV onontkoombaar is op het moment dat het congres in meerderheid voor is. Daarmee worden vanuit de partijleiding potentiële dissidente Kamerleden onder druk gezet.

Er is echter binnen het CDA inmiddels ook een ander school waarvan de woordvoerder niemand minder dan CDA Senator Rob van de Beeten. Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

"De keuze om het CDA-congres het laatste woord te geven stuit juist weer op groot verzet van CDA-senator Rob van de Beeten. Een congres beslist niet over coalitievorming, stelde Van de Beeten woensdag in een open brief aan het dagelijks bestuur van zijn partij. Het congres moet de afweging die elk individueel fractielid maakt, ten volle respecteren."
Uiteindelijk zal elk Tweede Kamerlid van het CDA de volle verantwoordelijkheid voor deelname aan een kabinet met gedoogsteun van Geert zelf op zich moeten nemen. 

No comments: