Saturday, June 12, 2010

Tijd Voor Grondige Bezinning ChristenUnie

Remco van Mulligen herhaalde in zijn eerste reactie op de verkiezingsnederlaag van de ChristenUnie nog eens wat volgens hem de kracht van de ChristenUnie is:
"Het bestaansrecht van de ChristenUnie bestaat uit haar combinatie van een sociaal-economisch centrum-links en een ethisch conservatief program."
Een hardnekkig misverstand wat mij betreft, waar ik in een eerdere discussie op zijn blog al over schreef:

"Zoals Harinck aangeeft in het RD: “de ChristenUnie legt weinig nadruk op de uitgangspunten van de partij en en zoekt kiezers op basis van haar politieke programma”. Een understatement dat precies de koers van de partij typeert. Vooral binnen het voormalige RPF deel van de partij zul je mensen daar niet over horen klagen. Programmatisch samenwerken en dingen voor elkaar boxen, daar gaat het om in de politiek zie je ze denken. Ingewikkelde discussies over de uitgangspunten van de partij zijn niet sexy. De koers van de partij lijkt dan ook een vlucht naar voren die ofwel gebrek aan inhoud, ofwel enorme interne spanningen verraden."
 Het is in dat verband opvallend dat Roel Kuiper in een eerste reactie op de nederlaag van de ChristenUnie vervolgens suggereert dat de ChristenUnie kiezers heeft geprobeerd te trekken op basis van haar uitgangspunten, het ND schrijft: "ChristenUnie-senator Roel Kuiper ziet twee patronen bij de christelijke kiezer":
,,Er is een groep die trouw blijft aan een partij die het christelijk geloof als uitgangspunt neemt. Die groep bleek woensdag kleiner te zijn dan we dachten. Daarnaast is er een groep christenen die zich verdeelt over het hele politieke spectrum. Zij bepalen hun stem aan de hand van de Stemwijzer of een enkel issue zoals duurzaamheid.''
Hij weet zelf terdege dat dit een miskenning is van de complexe interne discussie en interne spanning op dit punt. Denk alleen al aan de manier waarop de partijtop met de kritiek van Ad de Bruijne en  George (link voor de luie lezer, google zelf de rest bijelkaar zou ik zeggen) Harinck omgegaan is. Maar vergeet vooral ook niet hoe de voorzichtige kritiek in dezen van Gert Schutte  (zie comment section onder dat artikel) en Kars Veling volledig genegeerd werden.

In dezelfde ("steek je kop vooral in het zand") categorie past wat mij betreft de reactie van ChristenUnie- senator Egbert Schuurman (ND):  ,heel somber',
"Het gaat met Nederland in moreel opzicht helemaal fout',  burgers kiezen voor de machten van materialisme en verabsoluteerde vrijheid, en dat gaat ook onze eigen kring niet voorbij."
Het is teleurstellend dat partijbaronnen op die manier hun eigen straatje proberen schoon te vegen en daarmee interne factoren die tot deze verkiezingsnederlaag geleid hebben miskennen.

Ewout Klei gaf ons allen in januari een  advies:
"Omdat de partij graag aan de macht wil blijven vasthouden, zonder meteen een groot deel van haar leden te verliezen, zal de partij zich denk ik langzaam in ‘progressievere’ richting ontwikkelen, zonder dit te verantwoorden want het laatste geeft alleen maar gedoe. Het gaat nu goed, waarom dit nu verpesten door ingewikkelde interne discussies? De ChristenUnie gaat pas over dit soort dingen nadenken als ze weer in de oppositie zitten. Volgens jaar dus. ;)"
De tijd is nu aangebroken om dit advies op te volgen (Een broodnodige herbronning van christelijke politiek waarbij meer dan alleen de aanhangers van de WDW aan hun trekken komen),  en dat is winst!

No comments: