Thursday, June 24, 2010

Migranten Spelen Rol In Democratische Ontwikkeling

Ik voel altijd plaatsvervangende schaamte opkomen als de selectieve verontwaardiging bij Europese en Amerikaanse politici en het westerse journaille bovenkomt wanneer in Uganda een wet wordt aangenomen tegen homo's, of wanneer in Marokko een Christen wordt opgepakt en uitgezet. De rest van de tijd heeft men kennelijk zitten slapen (of knijpt men in het belang van stabiliteit en ontwikkeling bewust een oogje toe voor dubieuze regimes). En de aandacht zal ongetwijfeld net zo snel wegebben als dat ze opkwam.

Joël Voordewind grijpt het geval van het uit Marokko uitgezette pleegouder gezin Boonstra aan om een zware verdachtmaking te uiten in de richting van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland in zijn geheel.

Ongetwijfeld heeft hij die stelling "Marokkaanse gemeenschap meet met twee maten" prikkelend opgezet om eigen publiciteit te garanderen. Dat kun je een korte termijn succes voor een politicus vinden (hoewel, welke verkiezingen probeert hij te winnen en welke kiezers probeert hij te werven?). De werkelijke vraag is natuurlijk in hoeverre dit op lange termijn bijdraagt aan de verbetering van de positie van christenen in Marokko.

Wat mij echter aanspreekt in het artikel is de onbewuste erkenning dat migranten een steeds belangrijker rol spelen in democratische ontwikkeling in de landen van herkomst.

Online wordt zichtbaar dat migranten groepen in Amerika en Europa steeds sterkere banden aangaan met Europese en Amerikaanse mensenrechten activisten. Via facebook is Victoire Ingabire Umuhoza, de Icoon van de Rwandese oppositie die 16 jaar lang als migrant in Nederland woonde, in staat gebleken een politiek debat van de grond te tillen dat uitstijgt boven de karikaturen die westerse media de afgelopen 15 jaar van het grote meren gebied geschetst hebben (de Koert Lindijers van deze wereld hebben heel wat uit te leggen). Ook migranten uit moslimlanden zijn in snel tempo het internet aan het ontdekken als medium bij uitstek om volop deel te nemen aan het politieke debat, zowel in land van herkomst als in land van oorsprong. Denk aan de in Nederland woonachtige blogger Sami Ben Gharbia, direkteur Advocacy van globalvoices.

Hoewel Mary-Joyce vooral sceptsich is over de successen van digitaal activisme, denk ik dat succes toch vooral een kwestie van consistentie en lange adem is. De korte termijn successen, zoals de twitter acties in Iran kregen veel aandacht, maar werkelijk succes is "sustained on- and offline collaboration", zegt Gaurav Mishra, en zo is het.

No comments: