Thursday, April 15, 2010

Meer dan Dooyeweerd Alleen

 Volgens Kuiper in 'EO op zaterdag'  biedt de ChristenUnie antwoord op vragen wat de ziel van de samenleving is.De burger is ondanks de welvaart ontevreden over de politiek. Dat is volgens hem voor een deel te verklaren vanuit het zoeken naar identiteit:
 ,Als je luistert naar PVV stemmers, dan hoor je vaak “het moet maar eens anders”. Ik zie dat als een mislukking van partijen in het centrum om een nieuw verhaal te vertellen over waar we naar toe gaan met Nederland.”
Zoals ook in het artikel "The State As Unifier" valt op dat hij sterk de nadruk legt op "de natie staat" als onderdeel van de oplossing voor integratie problemen. Hij durft de stelling aan dat de staat voorziet in de behoefte aan cohesie en integratie. Hij voert Dooyeweerd aan als de grondlegger van deze gedachte.Tegelijkertijd geeft  hij toe dat bij Abraham Kuyper juist een sterk wantrouwen tegen "de staat" leefde. Aan het einde van dat artikel komt de aap uit de mouw waar Roel Kuiper zelf naar toe wil:
"National identity arises through the intercourse of a community of citizens under the leadership of a state. It is because of this that the USA can state that it is a ‘great nation'. Dooyeweerd's view of the role of the state in the formation of a national political community is highly relevant today -not only to the issue of racial integration within nation states such as the Netherlands, but also to the integration and governance of the peoples of the European Union."
Het valt op hoe hij hier de nationale identiteit als oplossing aandraagt voor het oplossen van integratie problemen. Als hij echter verwijst naar de Verenigde Staten dan moet hem toch niet ontgaan zijn hoe de raciale tegenstellingen daar niet opgelost zijn door het benadrukken van de "greatness" van de verenigde staten, maar dat het juist nauw luistert bij het invullen  van die "greatness". Martin Luther King geeft in zijn speech "Drum Major Instinct" de oplossingsrichting ook van raciale segregatie aan als hij Jezus citeert:

"But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your servant: and whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all."
Als het eerste kamerlid het begrip nationale identiteit verder invult door te stellen dat kiezen voor Nederland betekent kiezen voor een bruid uit Nederland , en dat de grenzen voor importbruiden dicht moeten omdat "deze personen de groei en ontwikkeling van de samenleving remmen", dan krijg je een beeld bij het type "greatness" waar hij op doelt als hij verwijst naar de Verenigde Staten.

Het is opvallend en tegelijkertijd teleurstellend hoe éénzijdig hier door Roel Kuiper gekozen wordt voor de Reformatorische Wijsbegeerte (Dooyeweerd) als enige oplossingsrichting in het debat over integratie. Alsof Christelijke politiek geen andere bronnen heeft, zowel in Nederland als daarbuiten.

No comments: