Monday, April 12, 2010

Koerswijziging ChristenUnie

De huistheoloog Van den Brink zet voormalige koers van ChristenUnie op het terrein integratie neer als "multiculti" en "naïef".

Van den Brink schrijft in het ND vandaag dat hij blij is dat de ChristenUnie
ook over rechts kan omdat men intern afgerekend heeft met "de onkritische multicultibenadering", stelt Van der Brink (lijstduwer ChristenUnie):

En kon men voorheen wel eens de indruk krijgen dat de ChristenUnie wat naïef opereerde inzake de integratieproblematiek, sinds Gert Jan Segers een nieuwe richting gaf aan de bezinning daarop is dat veranderd. Zonder de christelijke grondwaarde van de gastvrijheid uit het oog te verliezen wil men tegelijk stevig inzetten op de plicht tot inburgering en serieuze participatie van nieuwkomers in de samenleving.

De CU zal weliswaar niet zo gauw met de SGP zeggen dat Wilders een punt heeft, want men heeft Wilders niet nodig om de risico's in te zien van een onkritische multicultibenadering. Segers woonde lange tijd in Caïro, is zich zeer bewust van de cultuurverschillen met Nederland, maar wist vanuit zijn ervaringen toch haarfijn aan te wijzen waar ook voor onze rechtsstaat mogelijke risico's liggen. Met de terechte koersbijstelling die hij inzette, neemt de ChristenUnie Wilders dus wellicht juist enige wind uit de zeilen.

Wat de woorden concreet betekenen is te lezen op de website buitenlandsepartner: beperking van gezinshereniging.

Van den Brink zal toch echt met meer onderbouwing moeten komen dan dat Gert Jan Segers in Egypte gewoond heeft om het draconische beleid inzake gezinshereniging te rechtvaardigen.

No comments: