Saturday, January 9, 2010

Verkwanselen van de antirevolutionaire erfenis

Stan van Houcke maakt mij attent op een uitspraak van Gert-jan Segers, direkteur WI ChristenUnie, in de volkskrant:
"Zo is er een sterke relatie tussen enerzijds vrijheid en democratie en anderzijds de invloed van het christendom (specifieker: het protestantisme), terwijl er ook een sterke relatie is tussen de dominantie van de islam en een gebrek aan vrijheid en democratie. Daardoor kun je vrezen voor het lot van onze vrijheden als de invloed van het christendom verder afneemt en die van de islam toeneemt."

Een uitspraak die er op duidt dat de ChristenUnie en haar partijbestuur hard bezig zijn van de partij een rechtse conservatieve club te maken. Kuyper en Schilder hebben al lang afgedaan. Het is "bon ton" om alles uit Amerika te verwachten, zo is Segers een keer in Amerika geweest en weet ineens te melden dat alle Amerikanen hun geschiedenis goed kennen.
Het is treurig om te zien hoe de politieke erfenis van de AR in 60 jaar tijd dankzij conservatieve krachten volledig verkwanseld is. Een zinvolle discussie over kracht en doel van christelijke politiek wordt voortdurend gesaboteerd.

No comments: