Thursday, December 3, 2009

Roel Kuiper kiest voor Balkenende's Nederland

De direkteur van het wetenschappelijk bureau heeft gesproken en de ChristenUnie lijkt ineens om. De softe aanpak, te lief zijn voor migranten moet afgelopen zijn, zo stelt Roel Kuiper onlangs in navolging van Gert Jan Segers in de eerste kamer. De instroom van kanslozen immigranten uit vooral Turkije en Marokko moet drastisch beperkt worden. Daartoe overweegt hij een motie in te dienen.

Dit hing al enige tijd in de lucht. Onder leiding van Peter Blokhuis, voormalig voorzitter van de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte, heeft het partijbestuur van de ChristenUnie er doelbewust voor gezorgd dat de Werkgroep Multicultureel vakkundig werd "kalt gestelt". De door het ledencongres aangenomen moties aangaande participatie van migranten werden "vergeten". Hoewel Peter Blokhuis na de gemeenteraadsverkiezingen 2006 stelde dat de "ChristenUnie niet aanslaat bij migranten", werd evaluatie van die gemeenteraadsverkiezingen in het licht van de moties aangaande vertegenwoordiging en participatie door migranten stelselmatig genegeerd door het partijkader.

Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, de Groen van Prinsterer Stichting, heeft in eerdere publicaties echter altijd de nuance gezocht in het debat over immigratie en integratie, zie bijvoorbeeld de uitgave "Burger in beeld" van Rienk Janssens of het boek van Roel Kuiper zelf, "Dienstbare Overheid", waarin hij aan het slot de vraag opwerpt hoe representatief het Nederlandse parlement nog is nu burgers communiceren over grenzen heen.

Vanuit diverse richtingen binnen de partij werd bij aanvang van de kabinetsdeelname al hardop getwijfeld in hoeverre de ChristenUnie zichzelf zou blijven. Op allerlei dossiers, vooral ethische, werd daarover twijfel geuit.

Het lijkt er in dit geval op dat conservatieve krachten binnen de ChristenUnie de kabinetsdeelname aan Balkenende 4 aangrijpen om af te rekenen met de verachte softe en genuanceerde aanpak zoals bijvoorbeeld Kars Veling die uitdroeg in zijn verkiezingscampagne.

De dreigende taal (in het laatste artikel van Roel Kuiper en Gert Jan Segers) richting Ad de Bruijne spreekt in dat opzicht boekdelen:
"Hij suggereert dat christelijke politiek zich daarom moet instellen op het compromis, moet afzien van grootse idealen, geen algemeen beroep moet doen op Gods geboden en scheppingsstructuren"

"wij vragen ons wel af of hier niet iets binnensluipt van een onderscheid tussen 'natuur (wereld) en 'genade' (kerk)."

Formuleringen die doelbewust inspelen op onderbuik gevoelens die leven in vooral vrijgemaakte kring, zoals je die aantreft op bijvoorbeeld de website eeninwaarheid. Tegelijkertijd wordt in dat artikel geappeleerd aan conservatieve en nationalistische sentimenten die vooral op de veluwe en in SGP kringen goed aanslaan:
"Onze politiek, ons publieke leven en onze cultuur zijn daarnaast doortrokken van het christendom. Inderdaad verlaten mensen de kerk, maar juist in deze tijd wordt een christelijke inzet in het publieke leven opnieuw voluit serieus genomen."

Tot nu toe lijkt het door mij ook toen al voorspelde doemscenario bewaarheid toen Kars Veling het veld moest ruimen (c.q. aan de dijk gezet werd nadat in het elfde uur de conservatieve `old boys` Knevel, van Middelkoop en Ouweneel hem een mes in de rug staken): Rouvoet c.s. laten hun ware gezicht zien: Christelijke politiek gaat over moraal. Denk maar aan het artikel van Rouvoet getiteld: "Tegen het relativisme de waarheid". Of het boek van Roel Kuiper "moreel kapitaal". Deze heren zijn er op uit om van de ChristenUnie vooral een evangelical conservatief machtsblok met theocratische trekjes te maken.

De reformatorische wijsbegeerte pretendeert steeds het bindweefsel te zijn van de christelijke politiek. In werkelijkheid is de relatie tussen Christelijke politiek en reformatorische wijsbegeerte er vooral één van netwerken van mannen in pakken die het met elkaar eens zijn, een soort ´oldboys network´, de relatie met antirevolutionaire uitgangspunten is al lang achter de horizon verdwenen. De gereformeerde theologie en prediking geloven ze wel, ze zijn op zoek naar iets nieuws, de "evangelische utopisten" zijn op zoek naar "diepere spirituele verbondenheid". En kom vooral niet aan hun `buddy` Balkenende.

No comments: