Friday, October 30, 2009

"De blanke subcultuur van de ChristenUnie"

Gert-Jan Segers, de direkteur van het Wetenschappelijk bureau, zegt in het AD:
,,De moslims moeten de waarden van de Westerse samenleving omarmen. Ze moeten echt voor Nederland kiezen. Met name de Marokkaanse gemeenschap zal duidelijk stelling moeten nemen tegen de criminaliteit. Ze moeten erkennen dat criminaliteit echt niet kan.

Concreet pleiten we bijvoorbeeld voor een verbod op subsidies voor religieuze en culturele organisaties vanuit landen die geen godsdienstvrijheid hebben. Er mogen dus geen moskeeën gefinancierd worden door Saudi-Arabië of Koeweit.

Ook moet de huwelijksmigratie zoveel mogelijk worden beperkt. Je moet niet steeds achterstanden importeren. En de lange arm van Ankara en Rabat moet weg. Het kan niet langer zo zijn dat zij bepalen welke namen een kind hier mag hebben.''

Wat dit met Christelijke politiek of Christelijk geloof te maken heeft blijft totaal onduidelijk. Blijkbaar staan bij het partijbestuur die deze persoon heeft aangesteld de westerse waarden hoger in het vaandel dan de belijdenis van het Evangelie. Die schofterige woorden over "achterstanden importeren" van dit broekje getuigt van weinig tot geen respect ten opzichte van zijn allochtone medeburgers. Als je als partijbestuur iemand aanstelt die zo over mensen spreekt dan heb je ergens de afslag gemist. Voldoende reden om als lid je lidmaatschap te heroverwegen of tenminste het partijbestuur hierover opheldering te vragen.

In een ander interview met de direkteur van het wetenschappelijk bureau, blijkt vervolgens dat hij op de hoogte is van het feit dat participatie van migranten binnen de ChristenUnie actief wordt belemmerd:

Het gebrek aan participatie van christenmigranten in de politiek wijt de directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie aan de gemakzucht van de politieke partijen.
„Het is eenvoudiger om in de eigen, blanke subcultuur te blijven. De migrantenwerkgroep van de CU heeft enige tijd stilgelegen, omdat er te weinig prioriteit aan werd gegeven. Dat is teleurstellend.”

Natuurlijk laat hij niet na migranten een trap na te geven in dat interview:
„Actief-zijn in de politiek vraagt een grondige kennis van ons staatsbestel, de taal en de politieke traditie.”

Om meer christenmigranten deel te laten nemen aan de politiek pleit Segers voor het opzetten van een buddyproject waarbij een CU-politicus wordt gekoppeld aan een migrant.
„Door actief mee te doen, kunnen migranten barrières overwinnen.”

Laat ik dat nu zo samenvatten: Migranten moeten nog veel leren, ze spreken de taal niet en kennen de politieke traditie niet. Daarom vormen ze een risico en daarom moeten we een buddy aan ze koppelen zodat ze geen rare streken uithalen. Segers en zijn vriendjes zullen wel even bepalen wie wel of niet geschikt is om buddy te worden. Wat dit nog met Christelijke politiek of met participatie van migranten te maken heeft, u mag het mij vertellen.

related articles: "De blonde messias van de biblebelt"

No comments: