Monday, July 6, 2009

Evangelische Utopisten

In maart sprak Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, met Henk van Rhee, de voormalige direkteur van het partijbureau van de ChristenUnie. Arie Slob zegt over dit gesprek "Met Henk van Rhee voel ik me ook geestelijk verbonden".

De verbondenheid waar Arie Slob aan refereert lijkt verdacht veel op de droom van Henk van Rhee:
"Ik filosofeer wel eens over een toekomstige fusie tussen de nieuwe generatie SGP'ers en het orthodoxe deel van de ChristenUnie. Misschien verdwijnt de rest van de CU dan naar het CDA. Ook kerkelijk zou er wel eens een herverkaveling kunnen plaatsvinden, waarin orthodoxe mensen elkaar over kerkmuren heen vinden."


Om te begrijpen waarover Henk van Rhee hier filosofeert is het nuttig om het volgende citaat uit een artikel dat verscheen op de opinie-pagina van het Reformatorisch Dagblad er bij te pakken:
"Om het orthodoxe deel van de CU-achterban tevreden te houden, zal er "op de een of andere manier'' een beperking gesteld moeten worden aan homoseksuele relaties bij vertegenwoordigers van de partij.

Voor het 'verlichte' deel van de achterban zal dat aanleiding zijn om hun politieke onderdak elders te zoeken, verwacht Van Rhee."


Het is duidelijk uit bovenstaande interview, dat Henk van Rhee alleen "geestelijke verbondenheid" voelt met een deel van de achterban van de ChristenUnie. Hij streeft er naar een in zijn ogen 'verlichte' deel de partij uit te jagen.

En daarin staat hij duidelijk niet alleen, want de beperking die hij wilde is er inderdaad gekomen:

"Het ChristenUniepartijcongres nam op 14 juni de aanbevelingen uit het rapport over de gedragscode voor CU-vertegenwoordigers over. Wel werd de code gewijzigd. Kiesvereniging Nunspeet scherpte hem aan met een verwijzing naar de Uniefundering en het kernprogramma. Dat laatste werd op verzoek van Barneveld uitgebreid met de passage dat „seksuele omgang onlosmakelijk is verbonden met het huwelijk.”


De "homodiscussie" legt hier een diepere breuklijn in Christelijke politiek bloot. Een belangrijk deel van de ChristenUnie leden streeft een conservatief-evangelisch ideaal na, gebaseerd op het succes van de EO. Daarbij wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat diegenen die daarin niet meegaan "progressief", "liberaal", "vrijzinnig" of "links" zijn. Dat blijkt ook uit de suggestie van Henk van Rhee die deze groep graag zou zien vertrekken richting het CDA.

Dat deel van de leden streeft juist niet naar de "evangelische utopie" van Henk van Rhee, maar geeft invulling aan haar burgerschap in lijn met het denkwerk van mensen als Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper, Klaas Schilder en anderen die hun bijdrage geleverd hebben aan de fundering van Christelijke politiek in hun tijd.

De "evangelische utopie" van Henk van Rhee doet dan ook geen recht aan de complexe ontstaansgeschiedenis van RPF en GPV. Van Rhee gaat daarmee bovendien volledig voorbij aan de discussie over "kracht en doel" van Christelijke politiek die leidde tot het ontstaan van het GPV in 1948.

Hoe harder "evangelische utopisten" (zoals Henk van Rhee) blijven proberen de complexe realiteit van Christelijke politiek in hun "Evangelisch-conservatieve" keurslijf te dwingen, hoe meer tegenwerking zij tegen zullen komen binnen de ChristenUnie. It's the "burgerschapsvisie" stupid.

No comments: