Saturday, May 16, 2009

Eén Europees asiel- en immigratiebeleid?

De VVD heeft op een partijbijéénkomst gepleit voor één immigratiebeleid. Hans van Baalen zei: "Een vrije markt betekent open grenzen. Dat vraagt om nauwe Europese samenwerking tussen politie en justitie. Dat vraagt om één Europees asiel- en immigratiebeleid''

Ik ben het van harte eens met Hans van Baalen als hij zegt dat de nauwe Europese samenwerking vraag om één immigratiebeleid. Van Baalen's partij heeft echter in de tweede kamer gestreefd naar wetgeving die steeds verder afwijk van de Europese norm op het gebied van immigratie voor familieleden van Europeanen. De VVD, maar ook PvdA en CDA, hebben wetgeving gemaakt die de mogelijkheid benut om de eigen onderdanen te discrmineren ten opzichte van migrerende werknemers in de EU. Daarbij zijn deze partijen bewust bezig fundamentele rechten van Europese burgers te schenden.

Het is dus onjuist als de VVD stelt één immigratiebeleid na te streven. Het enige wat de VVD met deze leus wil zeggen is dat de VVD immigranten als tweederangs burgers ziet. Daarmee inspelend op de xenophobe sentimenten die helaas ook in Nederland naar de oppervlakte gekomen zijn.

De realiteit is namelijk dat de EU op het gebied van migrerende werknemers een helder en éénduidig beleid HEEFT. Hans van Baalen heeft al die jaren dat hij in het parlement van Nederland zat juist gepleit voor discriminatie van de Nederlandse burger ten opzicht van de migrerende EU-werknemer. Daarmee heeft ook de VVD de fundamentel rechten en vrijheden van gemeenschapsonderdanen, zoals deze in het EU verdrag vastgelegd zijn, geschonden.

No comments: