Thursday, April 9, 2009

Obama geeft startschot Europese verkiezingen

Zoals Jean Quatremer terecht op zijn weblog schrijft, hoewel de verkiezingen voor het Europese parlement met rasse schreden naderen, wordt er nergens een debat gevoerd. De politieke partijen ontbreekt het aan ideeën. Het blijft doodstil in Europa, terwijl de burger zich vooral bezig houdt met de vraag hoe hij het hoofd boven water moet houden tijdens de recessie.

Maar terwijl Obama in debat is met Turkse studenten in Istanbul bevestigt opnieuw dat hij het fundamenteel oneens is met de Franse President Sarkozy, die Obama's advies om toch het verzet tegen toelating van Turkije tot de EU, direkt van de hand had gewezen.

"President Sarkozy is een goede vriend en een goede bondgenoot. Vrienden zijn het soms oneens zoals hier, het is waar dat de VS geen lid is van de EU, dus kunnen wij inderdaad geen beslissingen nemen, maar dat betekent niet dat wij geen mening hebben". En niet zonder humor vervolgt hij "Het is mij opgevallen dat de Europeanen al vele jaren hun mening met betrekking tot de Amerikaanse politiek ook niet onder stoelen of banken steken. Ook zij waren niet te beroerd om ons te adviseren over datgene wat wij zouden moeten doen, dus lijkt het mij niet ongepast dat dat wederzijds is".
Touché !

Jean Quatremer denkt dat dit meningsverschil van Obama met Sarkozy nadelig uit zal pakken voor de partij van Sarkozy UMP. Hoe ligt dat in Nederland. Ook hier lijkt het CDA met een grote boog om de Europese verkiezingen heen te willen lopen.

No comments: