Monday, March 9, 2009

NPB Color

"De harde kern van NPB Color bestaat uit ongeveer tien personen van allochtone afkomst, werkzaam in uiteenlopende disciplines binnen verschillende regiokorpsen."
Ik hoop dat de politiecorpsen de initiatieven, activiteiten en bijéénkomsten van deze groep ook van harte ondersteunen.

No comments: