Friday, February 27, 2009

Voorkeursactie Lachman van CU site verwijderd


Volg deze link en constateer dat kennelijk het bericht over Wilfred Lachman kort na plaatsing verwijderd is. Kennelijk mag onderstaande bericht van de partijleiding niet op de website van de ChristenUnie blijven staan.

"De Surinamer Wilfred Lachman staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor het Europees Parlement. Op de zevende plek is hij in principe onverkiesbaar, maar hij voert campagne onder de Surinaamse gemeenschap in Nederland om genoeg voorkeurstemmen te krijgen voor een zetel.

'Surinamers laat uw stem horen. Ga stemmen voor het Europees Parlement! Lijst Christen Unie, plek 7'. Een email met deze strekking wordt aan zoveel mogelijk Surinamers in Nederland gestuurd. Fred Lachman, zoals hij kortweg genoemd wordt, vertelt dat hij via het Antilliaanse Tweede Kamerlid Cynthia Ortega gevraagd is als kandidaat. Ze kennen elkaar vanuit de kerk en Lachman is ook op de Antillen geboren.

De reacties op zijn kandidatuur zijn positief. Hij is meteen begonnen met het 'activeren' van zijn achterban door zijn netwerk te mailen. "Tot nu toe krijg ik alleen maar positieve reacties." Ze hebben vertrouwen in hem als parlementslid."

Mijn schatting is dat Lachman zo'n 45.000 à 50.000 voorkeursstemmen nodig heeft, omdat Bas Belder die als tweede op de gecombineerde lijst prijkt, volgens mij ongeveer dat aantal stemmen heeft gehaald in voorgaande verkiezingen.

Interessant detail is dat een flink aantal jaren geleden een motie is ingediend (door o.a.Cynthia Ortega) en aangenomen op het ledencongres van de ChristenUnie die de partijgeledingen vroeg om bij de eerste zeven kandidaten van elke kandidatenlijst tenminste één migrant te laten voorkomen. Er is sindsdien door het partijbestuur geen enkel initiatief genomen om aan die motie concreet invulling te geven. Je kunt daarom gerust zeggen dat die motie al lang in de onderste la verdwenen is.

Gezinsbeleid
Daarover doet Lachman de volgende interessante uitspraak:
Het gezinsbeleid is voor de ChristenUnie belangrijk en daarop wil hij voortborduren: "Ik maak een opstap naar het integratiebeleid en het asielbeleid." Zo vindt Lachman dat het vrije personenverkeer binnen Europa nog te wensen overlaat.
Als dit betekent wat ik denk dat het betekent dan heeft Lachman een sterke verkiezingsthema te pakken.

No comments: