Tuesday, January 13, 2009

Arie Slob's houding ten opzichte van allochtonen

"Vooral richting allochtonen is dit een slecht signaal. Zij hebben op grond van hun religie al een bepaalde houding richting Israël. Die wordt door dit soort uitlatingen versterkt." zegt hij in op de website van de ChristenUnie in een artikel waarin hij zijn mening geeft over de oorlog in Gaza.

Kennelijk redeneert Arie Slob meer vanuit zijn culturele achtergrond, dan vanuit een burgerschapsvisie. Want uit deze woorden blijkt bovendien dat Arie Slob bezig is om christelijke politiek in Nederland kapot te maken. Naast onbewuste, maar diep gewortelde minachting tegen zijn allochtonene medeburgers, spreekt hieruit ook ontstellende onkunde over de principiele achtergrond van christelijke politiek en haar doel.

Arie Slob wil met zijn woorden veel van de mensen in zijn achterban naar de mond praten, mensen die pro-Israel zijn vanwege een bijbelvisie die ten opzichte van traditionele gereformeerde en katholieke theologie als ketterij moet worden aangemerkt.

No comments: