Wednesday, January 14, 2009

André, geloof a.u.b. niet in je eigen karikatuur

Ik begrijp niet dat mensen die een belangrijke rol vervullen in de christelijke politiek in Nederland, zoals André Rouvoet in dit artikel de vooroordelen die er zijn over " het Calvinisme" uitdragen als wezenskenmerken daarvan:

"Nog altijd worden spaarzaamheid, sober leven en hard werken als uitvloeisel van een ,,calvinistische mentaliteit’’ herkend. In die zin, aldus Rouvoet, geldt voor ,,christen, socialist of liberaal: calvinisten zijn we allemaal’’.

Dat wat Rouvoet niet noemt in zijn typering van het Calvinisme is de manier waarop Abraham Kuyper invulling gaf aan het begrip "Calvinisme" om dit te gebruiken in zijn strijd voor democratisering van Nederland aan het eind van de 19de eeuw. Lees eens je geschiedenisboeken er op na, je vertegenwoordigt per slot van rekening een achterban die verwacht dat je een waardig vertegenwoordiger bent van de antirevolutionaire politieke erfenis. Als je in je eigen karikatuur gaat geloven dan ben je wel heel erg ver van huis.

No comments: