Saturday, December 13, 2008

Koert Lindijer heeft iets uit te leggen

Ik wil wel eens weten hoe lang Koert Lindijer nog afrika correspondent blijft voor zoveel verschillende kranten in Nederland. Koert Lindijer was hier niet bezig met waarheidsvinding, maar met pure propaganda in het voordeel van het regime in Kigali. Daarover moet debat plaatsvinden in de Nederlandse samenleving. Waarom werden wij voorgelogen over de werkelijke situatie in Oost-Congo? Rwanda steunt Laurent Nkunda op alle mogelijke manieren, dat is nu vastgesteld, niet door een marktkoopvrouw in een dorp in Congo (Ik vond dat bovendien een misselijk stukje), maar door een onafhankelijk rapport van de Verenigde Naties.

Koert Lindijer heeft iets uit te leggen. Hoe kunnen we nog geloven wat deze persoon over welk land in Afrika dan ook schrijft?

No comments: