Monday, November 3, 2008

Is de opdeling van Congo acceptabel?

Jean Claude SHANDA TONME is doctor in internationaal recht die zijn opleiding in frankrijk en de VS ontving, hij heeft als diplomaat carriere gemaakt en is hoogleraar in internationale relaties en juridisch adviseur van een groot aantal gerenomeerde humanitaire organisaties. Jean Claude Shanda Tonme heeft drie dagen geleden het volgende artikel gepubliceerd over de situatie zoals deze zich in Congo afspeelt en de rol die de president van Rwanda daarin speelt. Een citaat:

"De situatie in Congo wordt steeds verontrustendender wanneer we het oprukkende rwandese leger beschouwen dat onder de dekmantel van een rebellenleger onder leiding van Generaal Nkunda waarvan niemand meer kan ontkennen dat hij slechts een pion is in de handen van de zeer ambitieuze en insatiable Paul Kagamé. Het simpele feit dat dit leger dorpen en steden bezet laat ons zien dat een politiek-militiare planning in zit waarvan het ultieme doel de opdeling van Congo betekent."

Wat deze bijdrage extra gewicht geeft is dat Dr. Shanda Tonme niet alleen een ikoon is op het gebied van geopolitieke en geostrategische analyse, maar dat hij ook een hoge ambtenaar is van het ministerie van buitenlandse zaken van Kameroen.

No comments: