Monday, July 7, 2008

Conservatisme?

Twee Nederlandse denkers, Andreas Kinneging (filosoof en ex-ideoloog van het VVD) en F.W. Rutten (econoom, vader van het poldermodel en ex-lid van het CDA), hebben een debat ontketend over conservatisme en de Nederlandse politiek.

Ze merken op dat er een conservatieve partij ontbreekt in Nederland, en dat alle bestaande en relevante partijen met problemen kampen. Zo is de VDD pragmatisch, kijkt alleen naar wat gebeurt op de markt op korte termijn en heeft nauwelijks principes. Het CDA is niet meer echt christelijk te noemen (en daarom een onduidelijke partij) en heeft niet veel meer principes dan de VVD. Vanwege haar grondslag is de zog. "ChristenUnie" alleen bestemd voor calvinisten en protestante 'evangelicals' (het is echter meer een "CalvinistUnie"); bovendien is die partij toch heel links en blijkbaar naïef met enkele van haar huidige standpunten (over economie, immigratie, milieu...). De KPP (katholiek partij) is alleen bestemd voor Katholieken en veel te klein. De SGP heeft wel conservatieve standpunten, maar staat achter de theocratie (Calvinisme). Kinneging en Rutten pleiten voor de totstandkoming van een nieuwe, conservatieve partij en hebben de onlangs opgerichte ChristenUnie gevraagd om zich in die richting te bewegen.

Andere denkers, zoals de filosoof Ad Verbrugge of de socioloog Pim Fortuyn, spreken zich niet uit over de totstandkoming van een conservatieve partij, maar hebben wel scherpe kritiek op de koers van de Nederlandse politiek en wensen meer conservatisme, meer realisme in de Nederlandse politiek.

Door de stellingen van deze denkers naast elkaar te stellen ontstaat er een boeiend debat, dat u hieronder kunt volgen.

No comments: