Thursday, June 19, 2008

Obama en Wouter Bos

Pas toen het zeker was dat Obama gekozen zou worden tot democratische kandidaat heeft Bos zich snel tot hem bekeerd. Hij weet namelijk dat hij aan de goede kant van de streep moet zitten om straks een graantje mee te kunnen pikken van de nieuwe democratische regering in de VS. De realiteit is dat niemand in Nederland een cent gaf voor de kansen van Obama. Men dacht dat Obama geen schijn van kans had. Wat denkt zo'n allochtoon wel zou Bos gezegd kunnen hebben. Zei hij niet iets ongelooflijk bots over Turken in zijn Bos tapes? Vond hij niet dat migranten kandidaten die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gekozen waren een risico voor de PvdA waren?

Het grappige is dat zulke mensen als Bos zich zo laten kennen. Ze projecteren hun ideeen over migranten in Nederland op Amerika. De wereld is echter groter dan Nederland en zeker niet de maat der dingen. Kennelijk brengt Nederland op dit moment politici voort die op gevoel en op kille berekening varen.

No comments: