Saturday, May 10, 2008

vrij verkeer en generaal pardon

De manier waarop het generaal pardon wordt uitgelegd en uitgevoerd leidt tot belemmering en ontmoediging van het uitoefenen van het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Dat kan nooit de bedoeling zijn. Is dit een bewuste keuze of komt dit voort uit onwetendheid over het dynamische principe dat voortvloeit uit de doelstelling van het Europese Verdrag.

Veel burgers denken nog steeds dat men in een andere lidstaat het verblijfsrecht heeft als burger van een andere lidstaat. Maar dat is niet de reden!!!!! De reden is dat men verplaatsing binnen de EU wil stimuleren en dat daartoe alle obstakels moeten worden opgeruimd.

Voor veel juristen lijken deze twee stellingen zoveel op elkaar dat men het onderscheid daartussen niet meer inziet.

Een partner van een burger van een lidstaat heeft automatisch identiek verblijfsrecht aan dat van zijn partner (die een burger is van 1 van de lidstaten van de Unie) wanneer deze gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer of wanneer hij zou worden ontmoedigd in de uitoefening daarvan als de verblijfsvergunning niet aan de partner zou worden toegekend.

Het overhandigen van een schriftelijke bevestiging hiervan zou dan ook een pure formaliteit moeten zijn. WAAROM is dat dan niet zo? Systematisch blijkt namelijk dat ambtenaren in allerlei landen doen of ze een hele ingewikkelde procedure moeten volgen om uiteindelijk over te kunnen gaan tot erkenning van dit recht.

No comments: