Wednesday, May 28, 2008

Esther de Lange over een uitspraak EU HofEen lid van het Europees parlement prijst Nederland en de manier waarop het omgaat met migranten vanwege het feit dat Nederland een uitspraak van het EU hof voor rechten van de mens uitvoert. Het is bijna grappig, ware het niet dat het hier om een bloed serieuze zaak gaat.

Een uitspraak van dit Hof moet uitgevoerd worden., of Nederland dat nu wil of niet. Of Nederland dat nu leuk of wenselijk vindt doet helemaal niet ter zake. De uitspraak is glashelder, de raad van state is een club oud politici van Pvda, CDA en VVD die alles goed vinden wat de regering op het punt van immigratie besluit. Het liefst omzeilen ze het stellen van prejudiciële vragen. De reden daarvan

Het is ten hemel schreiend dat een europarlementariër van het CDA zo duidelijk probeert om de betekenis van de hieronder afgedrukte uitspraak voor het Nederlandse beleid te verdoezelen. Temeer daar ze als EU parlementariër natuurlijk heel goed weet wat de betekenis is van de uitspraak.Europese Hof corrigeert Nederlands asielbeleidDoor Sebastiaan Gottlieb

12-01-2007Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Nederland op de vingers getikt.
Nederland is flink op de vingers getikt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het Hof in Straatsburg mag Nederland een Somalische asielzoeker niet uitzetten naar zijn eigen land, omdat dat in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens; de man zou in Somalië gevaar lopen. De uitspraak heeft grote gevolgen voor het asielbeleid in Nederland.De 20-jarige Somalische vluchteling Salan Sheekh vraagt in mei 2003 in Nederland asiel aan. Hij woonde in het noorden van Somalië, waar een rivaliserende clan zijn vader en broer heeft vermoord. De toenmalige minister van Vreemdelingenzaken, Rita Verdonk, wijst zijn asielaanvraag af omdat de man niet kan bewijzen dat hij bij terugkeer persoonlijk gevaar loopt. Volgens Verdonk was er geen directe dreiging tegen de asielzoeker zelf, maar zou hij hoogstens gevaar lopen door de algemene instabiele situatie in het land.

Bescherming
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) hanteert als vaste regel dat een asielzoeker moet aantonen dat hij persoonlijk gevaar loopt om niet te worden uitgezet. Volgens het Europese Hof is dat beleid in strijd met het verbod op martelen en onmenselijke straffen. Als er in een land een onveilige situatie heerst voor een bepaalde groep, dan mogen mensen die tot die groep behoren niet worden teruggestuurd. Het Hof concludeert in het geval van de Somaliër dat hij als lid van een minderheidsgroep moeilijk bescherming zou kunnen vinden in zijn eigen land.

Het is bijzonder dat het Hof uitspraak doet over het uitzetten van de Somaliër zonder dat hij daartegen eerst beroep heeft ingesteld bij de Raad van State. Het Hof mag officieel alleen zaken in behandelingen nemen als alle nationale procedures zijn uitgeput. In dit geval heeft het Hof toch uitspraak gedaan, omdat de asielzoeker weinig succes te verwachten heeft bij de Raad van State. Er bestaat al langer kritiek op deze rechtelijke instantie, omdat deze vrijwel altijd het besluit van de minister volgt.

Veiligheid
Opmerkelijk is verder dat het Hof stelt dat Nederland het oordeel over de veiligheid in een bepaald land niet alleen mag baseren op een ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook informatie van andere organisaties als de UNHCR, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en Vluchtelingenwerk moet meegewogen worden. Door vele instanties in Nederland is daar al jaren voor gepleit, maar tot nog toe zonder succes. De ambtsberichten geven vaak een veel gunstiger beeld over de veiligheid in een land dan andere organisaties doen.

De uitspraak van het Hof heeft ongetwijfeld gunstige gevolgen voor de twaalf andere Somalische asielzoekers die beroep hebben aangetekend tegen hun aanstaande verwijdering uit Nederland. Maar het zou ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor asielzoekers uit Noord-Irak, Afghanistan, Burundi en Colombia; de IND erkent dat daar een instabiele situatie heerst, maar stuurt toch asielzoekers naar die landen terug.

Te streng
VluchtelingenWerk Nederland is heel verheugd met de uitspraak omdat die aantoont dat het Nederlandse asielbeleid te streng is. Volgens directeur Edwin Huizing worden er door Nederland mensen uitgezet die daadwerkelijk bescherming nodig hebben. VluchtelingenWerk pleit er dan ook met klem voor het beleid aan te passen.
De Nederlandse staat overweegt beroep aan te tekenen, omdat de uitspraak van het Europees Hof een aantal principiële punten van het Nederlandse uitzettingsbeleid betreft.

No comments: