Friday, May 30, 2008

Dr. Schilder en de vrijheid van meningsuiting

In de context van de klacht die marrokaanse organisaties ingediend hebben tegen Wilders en waarbij het OM nog steeds niets gedaan heeft vind ik het vrij ongepast dat James Kennedy in zijn Groen van Prinsterer lezing stelt: "Legers gekwetsten gaan hun gelijk halen, en rechter en politiek moeten partij kiezen." James Kennedy stelt hier een klacht als die van deze organisaties gelijk aan zeuren.

Hoe dit ook zij, mijn bezwaar op de inhoud van deze lezing betreft in de kern de aanname van James Kennedy dat er een breekpunt is geweest in de Nederlandse geschiedenis in de jaren 60 en 70 waarbij een evenwicht tussen 'gelovig' en 'seculier' verstoord werd. Dat is een visie die door conservatieven wordt aangehangen, en die ook buiten die kring veel weerklank gevonden heeft, o.a. in christelijk Nederland. Die visie stelt "christelijke" politiek gelijk aan het ijveren voor een aantal concrete "christelijke??" beleidspunten zoals Kennedy er twee noemt in zijn artikel.

De echte verandering in de Nederlandse geschiedenis is naar mijn mening echter opgetreden tijdens de tweede wereldoorlog toen Dr. Schilder afgezet werd als hoogleraar van de Theologische Hogeschool in Kampen. Hij was niet alleen een persoon die maximaal gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting door zijn polemiserende verdediging van de gereformeerde belijdenis. Hij zorgd er gedurende de jaren 30 ook voor dat binnen de Gereformeerde Kerken geen ruimte was voor NSB'ers. Hij had namelijk vanaf 1930 tot 1933 in Duitsland een proefschrift geschreven getiteld "Zur Begriffsgeschichte des Paradoxons", waarin hij zijn visie uitéén zet op de theologie van Barth. Was Barth niet de man die vond dat Christelijke politiek niet kon bestaan? Schilder maakte maximaal gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Dat betekende in de taal van zijn opponent, op zijn terrein, een proefschrift filosifie schrijven dat frontaal de aanval opent op diens(Karl Barth's) ideeën , maar dat betekende dus ook procederen bij de synode zodat NSB'ers daar geen enkele plaats meer hadden. Hij trok de lijnen die Abraham Kuyper getrokken had consequent door en daar was de Gereformeerde elite uiteindelijk OOK !!!! niet van gediend.

1 comment:

USA ESTA said...
This comment has been removed by a blog administrator.