Wednesday, February 27, 2008

PvdA wil meer moslims in partij

DEN HAAG - Het partijbestuur van de PvdA hoopt aan het einde van dit jaar een nieuwe interreligieuze werkgroep te hebben. De partij wil een nieuwe 'doorbraak' bewerkstelligen, maar vooral ook meer moslims bij de partij betrekken. De nieuwe werkgemeenschap is de concrete uitwerking van een motie die op het PvdA-congres begin oktober 2007 is aangenomen door de leden.

Het partijbestuur werd gevraagd een nieuw gezicht te geven aan de PvdA als 'pluralistische partij in het maatschappelijk debat'. Belangrijkste punt daarbij was het vergroten van de invloed van moslims binnen de partij.

Het partijbestuur overlegt nu over een nieuw te vormen werkgroep samen met onder andere het 'Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging' in de PvdA. Dat is een werkgemeenschap die al sinds 1969 bestaat en die het partijbestuur adviseert over politiek en levensovertuiging.

Ondervertegenwoordigd
Volgens Kees Waagmeester, secretaris van het Trefpunt, zijn moslims op dit moment ondervertegenwoordigd in de partij én in het Trefpunt. ,,Het Trefpunt bestaat voornamelijk uit christenen - protestants en katholiek - maar ook uit humanisten en hindoes.''

De voorzitter van het Trefpunt, Herman Noordegraaf, pleitte twee jaar geleden al voor een aparte werkgemeenschap voor moslims. De PvdA geeft echter de voorkeur aan één gezamenlijke werkgemeenschap. Waagmeester: ,,Zij wil geen aparte groepjes per geloof.''

Op dit moment heeft de partij echter wel een tweede religieuze werkgemeenschap, de christelijke, oecumenische 'Banning Werkgemeenschap'. Deze werkgroep is net als het wetenschappelijk bureau van de PvdA betrokken bij de vorming van de nieuwe interreligieuze werkgroep.

Waagmeester sprak gisteren de verwachting uit dat het Trefpunt de grootste rol zal gaan spelen in de nieuw te vormen werkgroep. ,,Het partijbestuur weet dat ze deze taak bij ons in goede handen achterlaat. Het Trefpunt functioneert momenteel prima. Kijk bijvoorbeeld naar ons standpunt over de financiering van het godsdienstonderwijs. Daarvoor hebben wij flink geduwd bij de Kamerleden.''

Volgens Kee sWaagmeester bewijst het huidige 'christelijke kabinet' dat religie en socialisme prima kunnen samengaan. Binnen de PvdA moet dat ook kunnen. Vicepremier Bos sprak in 2006 al over een 'nieuwe doorbraak', waarin mensen die verschillende levensovertuigingen hebben, binnen de PvdA tot één politieke overtuiging kunnen komen.

In 1946 beleefde de partij haar eerste 'doorbraak' met de 'rooie dominee' Willem Banning. Toen erkende de PvdA voor het eerst dat voor haar gelovige leden religie van wezenlijk belang is, óók in het streven als partij.

Gewetensbezwaren
Voor de meer orthodoxe christenen en moslims blijft een keuze voor de PvdA echter minder logisch. Zij stuiten op gewetensbezwaren bij partijstandpunten over zaken als euthanasie, het gokbeleid en prostitutie.

Volgens Waagmeester speelt dat bij moslims echter in mindere mate dan bij christenen. ,,In Marokko bestaat bijvoorbeeld een veel striktere scheiding tussen islam en politiek. Ik ken verschillende oudere moslims die hun orthodoxe opvatting niet laten meespelen in hun politieke keuze.'' Interreligieuze werkgroep moet voor doorbraak zorgen

No comments: