Friday, February 15, 2008

Kosten generaal pardon

Er wordt regelmatig in kranten geschreven over kosten van het generaal pardon. Dan wordt er gesproken over uitkeringen. Alsof asielzoekers niet werken of niet kunnen werken. Asielzoekers zijn vaak hoog opgeleid. Als ze geen kans krijgen op de arbeidsmarkt in Nederland is dat zeker niet alleen hun eigen schuld. Er zijn genoeg voormalige asielzoekers die van plan zijn te gaan werken als ze hun papieren krijgen. Dat een asielzoeker voor de Nederlandse belastingbetaler iets oplevert wordt nooit gezegd. En mijn bloed gaat er van koken.

Ik heb vrienden die in de procedure gezeten hebben en ik weet hoe sommige dames uit Afrika hard werken in de zorg en desondanks gediscrmineerd worden door autochtone dames. Ze krijgen geen kans en worden als dom beschouwd alleen omdat ze niet perfect Nederlands spreken. Of als ze stage lopen worden ze na een aantal maanden met een onvoldoende naar huis gestuurd, terwijl de verzorgingshuizen eerst maanden van ze geprofiteerd hebben. Alleen omdat men niet het juiste papier heeft wordt er vaak op ze neergekeken. Terwijl ze in Afrika vaak al enorme projecten geleid hebben en vloeiend frans, engels, portugees en verschillende afrikaanse talen spreken. Soms denk ik dat het gewoon jaloezie is. Men gunt een ander het licht niet in de ogen. En dan zaniken sommigen van de nederlandse dames of culturele aanpassing problemen en al dat soort flauwe kul. Leer eerst eens in te zien dat het vrij achterlijk is dat je niet kan inzien dat een Afrikaanse dame van nu vaak meer van de wereld, meer ontwikkeld en ook nog beschaafder is dan de gemiddeld trien die in een bejaardenhuis werkt. En dan nog eens, ik denk dat het vaak jaloezie is dat men de afrikaanse dames op de werkvloer voortdurend kleineerd. En voor buitenlandse mannen geldt vaak hetzelfde.

No comments: