Friday, February 15, 2008

Kathleen Ferrier

CDA-V en ZMV-Vrouwen
Volgens de folder van de ZMV-groep van het CDA (CDA Multicultureel geheten) wordt de term ZMV bekend verondersteld. Wel wordt er verwezen naar transnationaliteit en multiculturaliteit, zoals uitgedragen door enkele bij naam genoemde vrouwen. Het huidig Kamerlid Kathleen Ferrier is een van hen. De folder is een tastbaar symbool van de ZMV-ideologie. Er wordt mee uitgedrukt dat je politiek actief kunt worden als allochtone vrouw in een partij die je die identiteit serieus neemt. De folder is gemaakt op initiatief van het CDA-Vrouwenberaad, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor de oprichting van de aan het Vrouwenberaad gelieerde ZMV-groep. Volgens de verantwoordelijke medewerker van het partijbureau zagen de autochtone CDA-vrouwen in de allochtone vrouwen hun verleden als achtergestelde en aan huis gebonden echtgenotes terug: ‘Daar legden we een behoorlijke link mee.’ Nu autochtone vrouwen inmiddels in staat waren op eigen kracht zich een positie te verwerven, kon de aandacht uitgaan naar allochtone vrouwen die nog niet zo ver waren en die evenmin aan bod kwamen in het Intercultureel Beraad:

Het CDA V heeft zich verplaatst in de verhouding mannen vrouwen. En bij mensen met een allochtone achtergrond is het verschil mannen vrouwen groter dan in de westerse samenleving. Die vrouwen moeten extra ondersteund worden om binnen te komen bij die politiek, en hun kwaliteiten aan het licht te brengen.

In 2000, dus later dan de MEV van de PvdA, kwam de ZMV-groep na vier jaar sluimerend bestaan in actie. Het stelde dat,

de verankering van de zmv vrouw in vertegenwoordigende functies nihil is te noemen met name bij het CDA. Het is daarom ook moeilijk zmv vrouwen lid te maken van het CDA. De voorbeeldfunctie ontbreekt, de herkenbaarheid naar de achterban ontbreekt.

Om de ban te doorbreken deed de ZMV-groep verschillende voorstellen. Het organiseerde ‘netwerkbijeenkomsten’ waarbij fractievoorzitters De Hoop Scheffer en later Balkenende acte de présence gaven en waarvan ik er enkele heb bijgewoond. Het regelde een duo-raadslidmaatschap waarin het aspect van scholing terugkeerde. Tot slot positioneerde het Kathleen Ferrier hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Ferrier werd actief lid van de CDA via de ZMV-groep. Zij was daar ‘een gewilde en geziene gast’. Opmerkelijk is dat Ferrier voor de verkiezingen van 2002 hoger op de kandidatenlijst werd gezet dan Cörüz die reeds in de Tweede Kamer zat. Behalve vrouw en allochtoon is Ferrier ook christen, een in het CDA belangrijke identiteit en een die Cörüz als moslim ontbeert (vgl. Ensel 2001).

No comments: