Tuesday, February 12, 2008

islamofobie

Vandaag kwam een rapport naar buiten van de de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI).

Deze onafhankelijke instantie is opgericht door de Raad van Europa en volgt de ontwikkelingen in de 47 lidstaten van dat orgaan in de sfeer van de mensenrechten. Zij verstrekt voor de derde maal een overzicht van de stand van zaken in Nederland. De vorige keer deed zij dat in 2000.

e ECRI maakt ook gewag van een „significante toename” van islamofobie, „zowel in de politiek als daarbuiten.” Met name de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap zijn daar slachtoffer van.

De afkeer jegens moslims zou sinds 2000 dramatisch zijn gestegen, stelt de ECRI. Spanningen zouden zijn gevoed door nationale en internationale gebeurtenissen zoals de radicaalislamitische aanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten en de aanslag op Theo van Gogh in 2004.

Volgens de ECRI heeft de moslimminderheid steeds vaker te maken met racistisch geweld en discriminatie. Ook zou de groep „buitenproportioneel” het doelwit zijn van veiligheidsmaatregelen. De commissie spreekt van een verontrustende polarisatie tussen de meerderheid en minderheden.

De Amerikaanse presidents kandidaat Mike Huckabee liet zijn licht hier ook al over schijnen in zijn speech "paths and priorities in the war on terror"

Extract from this speech “Paths and Priorities in the War on Terror,” at a foreign policy forum hosted by the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, D.C. september 28.

"It is also difficult for us, with our culture of assimilation, to understand that life for European Muslims is different from life for American Muslims. Muslims in Britain or the Netherlands or Germany are second-class citizens because those countries have more homogenous populations that don’t readily integrate outsiders. Instead of melting pots, Europe has separate pots boiling over with alienation and despair. In some countries, like France, it is more a lack of economic integration, while in others, like Britain, it is more a lack of cultural integration, but whatever the reason, Europe is a much more fertile breeding ground for terror than the United States. Unintentionally, some of our closest allies are producing some of our clearest threats. Because of our special relationship with Britain and all our similarities with them, most Americans don’t realize that it is very different to be a Muslim citizen of Britain than a Muslim citizen of the United States, so we have trouble accepting that doctors in Britain become terrorists. We have to understand that while educated Muslims in Europe may not be materially deprived, many of them feel socially and emotionally deprived by a lack of acceptance. Earlier this month we saw the arrest of German citizens plotting a terror attack against American targets there. Also this month we saw Danish citizens arrested for plotting an imminent bombing. Both plots had links to Al Qaeda. "

No comments: